Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
INFINITY(3)      Podręcznik programisty linuksowego      INFINITY(3)

NAZWA
    INFINITY,  NAN,  HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL - stałe zmienno-
    przecinkowe

SKŁADNIA
    #define _ISOC99_SOURCE
    #include <math.h>

    INFINITY

    NAN

    HUGE_VAL
    HUGE_VALF
    HUGE_VALL

OPIS
    Makro INFINITY rozszerza się do zmiennoprzecinkowej stałej reprezen-
    tującej dodatnią nieskończoność.

    Makro NAN rozszerza się do stałej zmiennoprzecinkowej reprezentującej
    cichą NaN (jeśli jest obsługiwana). cicha NaN to NaN ("not-a-number" -
    "nie-liczba"), która nie wywołuje wyjątku, jeśli jest używana w
    działaniach arytmetycznych. Jej przeciwieństwem jest  sygnalizująca
    NaN. Patrz IEC 60559:1989.

    Makra HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL oznaczają odpowiednio stałe typów
    double, float oraz  long double, które reprezentują dużą wartość
    dodatnią, być może dodatnią nieskończoność.

DOSTĘPNOŚĆ
    W systemie glibc, makro HUGE_VAL jest zawsze dostępne. Dostępność makra
    NAN może być testowana przez #ifdef NAN, podobnie można testować INFIN-
    ITY, HUGE_VALF, HUGE_VALL. Będą one zdefiniowane przez <math.h>, jeżeli
    zdefiniowano _ISOC99_SOURCE lub _GNU_SOURCE albo gdy jest zdefiniowana
    __STDC_VERSION__ i jej wartość jest nie mniejsza niż 199901L.

ZGODNE Z
    C99

ZOBACZ TAKŻE
    fpclassify(3)

                 2004-10-31            INFINITY(3)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com