Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SSL_get_SSL_CTX(3SSL)        OpenSSL       SSL_get_SSL_CTX(3SSL)

NAME
    SSL_get_SSL_CTX - get the SSL_CTX from which an SSL is created

SYNOPSIS
    #include <openssl/ssl.h>

    SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl);

DESCRIPTION
    SSL_get_SSL_CTX() returns a pointer to the SSL_CTX object, from which
    ssl was created with SSL_new(3).

RETURN VALUES
    The pointer to the SSL_CTX object is returned.

SEE ALSO
    ssl(3), SSL_new(3)

0.9.8g              2005-03-30       SSL_get_SSL_CTX(3SSL)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com