Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FABS(3)         Podręcznik programisty Linuksa         FABS(3)

NAZWA
    fabs, fabsf, fabsl - wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double fabs(double x);
    float fabsf(float x);
    long double fabsl(long double x);

OPIS
    Funkcja fabs() zwraca wartość bezwzględną liczby zmiennoprzecinkowej x.

BŁĘDY
    Żadne błędy nie mogą wystąpić.

ZGODNE Z
    Funkcja fabs() jest zgodna z SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.
    Pozostałe funkcje pochodzą z C99.

ZOBACZ TAKŻE
    abs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

                 2001-06-07              FABS(3)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com