Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FACTOR(1)                 Narzędzia powłokowe GNU 2.0                FACTOR(1)

NAZWA
       factor - wypisz czynniki pierwsze liczby

SKŁADNIA
       factor [liczba..]
       factor [--help] [--version]

OPIS
       Ta strona podręcznika man opisuje polecenie factor w wersji GNU.

       Factor wypisuje czynniki pierwsze zadanej liczby (liczb). Jeśli w wier-
       szu poleceń nie podano żadnej liczby, to czyta liczby ze  standardowego
       wejścia, rozdzielone znakami nowej linii, tabulacjami lub spacjami.

OPCJE
       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy pracę.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
       Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

ZOBACZ TAKŻE
       sh-utils(1).

UWAGI
       W  pakiecie  dystrybucyjnym  polecenie  factor  występuje  wyłącznie  w
       postaci źródłowej.

       Niniejsza  strona  powstała na podstawie kodu źródłowego i dokumentacji
       Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000                              FSF                            FACTOR(1)

Time taken: 0.00033 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com