Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FALSE(1)         Narzędzia powłokowe GNU 2.0         FALSE(1)

NAZWA
    false - nic nie rób, bez powodzenia

SKŁADNIA
    false

OPIS
    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie false w wersji GNU.

    false nie robi nic, poza zwróceniem kodu zakończenia o wartości 1,
    oznaczającym ``niepowodzenie''. Może być używane jako  wypełniacz
    miejsca  w  skryptach powłokowych, gdzie wymagane jest polecenie
    zakończone niepowodzeniem. Ta wersja false zaimplementowana jest jako
    program C, i z tego powodu jest bezpieczniejsza i szybsza niż implemen-
    tacja w postaci skryptu powłoki. Może być bezpiecznie stosowana jako
    fikcyjna powłoka przeznaczona do wyłączania kont.

OPCJE
    Jeżeli ustawiona jest zmienna środowiska POSIXLY_CORRECT, to false
    ignoruje wszelkie argumenty wiersza poleceń, nawet --help i --version,
    gdyż inne postępowanie zmieniłoby oczekiwane zachowanie, na którym może
    polegać część programistów. Jeżeli POSIXLY_CORRECT nie jest ustawione,
    to wywołane z jednym argumentem false rozpoznaje następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    true(1), test(1), expr(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF               FALSE(1)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com