Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ECVT(3)         Podręcznik programisty Linuksa         ECVT(3)

NAZWA
    ecvt, fcvt - konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch

SKŁADNIA
    #include <stdlib.h>

    char *ecvt(double number, int ndigits, int *decpt, int *sign);

    char *fcvt(double number, int ndigits, int *decpt, int *sign);

OPIS
    Funkcja ecvt() przekształca liczbę number na łańcuch cyfr ndigits
    (gdzie ndigits jest ograniczone do zależnej od systemu wartości
    określonej przez precyzję typu double) zakończony znakiem NUL i zwraca
    wskaźnik do tego łańcucha. Najbardziej znacząca cyfra jest różna od
    zera, chyba że number wynosi zero. Najmniej znacząca cyfra jest
    zaokrąglana. Łańcuch nie zawiera kropki dziesiętnej, jednak pozycja
    kropki dziesiętnej względem początku łańcucha znajduje się w zmiennej
    *decpt. Ujemna wartość *decpt oznacza, że kropka dziesiętna znajduje
    się na lewo od początku łańcucha. Jeśli znak liczby number jest ujemny,
    to *sign przyjmuje wartość różną od zera, a w przeciwnym przypadku 0.
    Gdy number jest zerem, nie jest określone czy *decpt będzie równe 0 czy
    1.

    Funkcja fcvt() działa tak samo jak ecvt() z tym wyjątkiem, że ndigits
    określa liczbę cyfr po kropce dziesiętnej.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zarówno funkcja ecvt() jak i fcvt() zwracają wskaźnik do statycznego
    łańcucha zawierającego reprezentację ASCII liczby number.  Łańcuch
    statyczny jest nadpisywany po każdym wywołaniu ecvt() lub fcvt().

UWAGI
    Funkcje te są przestarzałe. Zlecane jest używania sprintf() zamiast
    nich. Linuksowe libc4 i libc5 określały typ ndigits jako size_t.  Nie
    wszystkie  locale  używają  kropki  jako znaku podstawy (`kropka
    dziesiętna').

ZGODNE Z
    SysVR2, XPG2

ZOBACZ TAKŻE
    ecvt_r(3), gcvt(3), qecvt(3), setlocale(3), sprintf(3)

                 1999-06-25              ECVT(3)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com