Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FFS(3)         Podręcznik programisty Linuksa         FFS(3)

NAZWA
    ffs - pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    int ffs(int i);

OPIS
    Funkcja ffs() zwraca pozycję pierwszego ustawionego bitu w słowie i.
    Mniej znaczący bit jest na pozycji 1 a bardziej znaczący na pozycji 32.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja ffs() zwraca pozycję pierwszego ustawionego bitu, lub NULL
    jeśli żaden bit nie jest ustawiony.

ZGODNE Z
    BSD 4.3

GNU                1993-04-13              FFS(3)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com