Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FGETWC(3)        Podręcznik programisty Linuksa        FGETWC(3)

NAZWA
    fgetwc, getwc - odczytuje szeroki znak ze strumienia FILE

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>
    #include <wchar.h>

    wint_t fgetwc(FILE *stream);
    wint_t getwc(FILE *stream);

OPIS
    Funkcja fgetwc jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgetc.
    Wczytuje ona szeroki znak ze stream i zwraca go. W razie natrafienia na
    koniec strumienia lub gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, zwraca
    WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji znaku, ustawia ona errno na EILSEQ i
    również zwraca WEOF.

    Funkcja lub makro getwc zachowuje się identycznie jak fgetwc. Gdy
    getwc jest zaimplementowane jako makro, może wskutek tego rozwijać swój
    argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra
    używać.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja fgetwc zwraca następny szeroki znak pobrany ze strumienia lub
    WEOF.

BŁĘDY
    Oprócz zwykłych jest jeszcze

    EILSEQ Dane otrzymane ze strumienia wejściowego nie tworzą prawidłowego
       znaku.

ZGODNE Z
    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI
    Zachowanie fgetwc zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen,
    rozsądne jest oczekiwanie, że fgetwc faktycznie odczyta wielobajtowy
    łańcuch ze strumienia i przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAKŻE
    fputwc(3), fgetws(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3)

GNU                1999-07-25             FGETWC(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com