Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FGETWS(3)        Podręcznik programisty Linuksa        FGETWS(3)

NAZWA
    fgetws - odczytuje łańcuch szerokich znaków ze strumienia FILE

SKŁADNIA
    #include <wchar.h>

    wchar_t *fgetws(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

OPIS
    Funkcja fgetws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgets.
    Wczytuje ona łańcuch zawierający co najwyżej n-1 szerokich znaków do
    tablicy szerokich znaków wskazywanej przez ws oraz dodaje znak końca
    łańcucha L'\0'. Kończy ona czytanie, gdy natrafi na znak końca linii.
    Znak ten jest wczytywany do tablicy. Kończy ona również w razie
    natrafienia na koniec strumienia.

    Programista musi zapewnić w ws miejsce na co najmniej n szerokich
    znaków.

    Informacje  o  nieblokującym  odpowiedniku  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja fgetws, w przypadku pomyślnego zakończenia, zwraca ws. W razie
    natrafienia na koniec strumienia lub wystąpienia błędu, zwraca NULL.

ZGODNE Z
    ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI
    Zachowanie fgetws zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego
    locale.

    W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen,
    rozsądne jest oczekiwanie, że fgetws faktycznie odczyta wielobajtowy
    łańcuch ze strumienia i przetworzy go na łańcuch szerokich znaków.

    Funkcja ta jest niepewna, gdyż nie pozwala na prawidłowe traktowanie
    szerokich znaków NUL, które mogą się pojawić na wejściu.

ZOBACZ TAKŻE
    fgetwc(3) unlocked_stdio(3)

GNU                1999-07-25             FGETWS(3)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com