Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FMAX(3)           funkcje matematyczne           FMAX(3)

NAZWA
    fmax, fmaxf, fmaxl - znajdują wartość maksimum

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double fmax(double x, double y);
    float fmaxf(float x, float y);
    long double fmaxl(long double x, long double y);

    Proszę kompilować z -std=c99, linkować z -lm.

OPIS
    Znajduje większą spośród wartości liczb x i y.

ZGODNE Z
    C99

ZOBACZ TAKŻE
    fmin(3)

                 2002-07-28              FMAX(3)

Time taken: 0.00032 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com