Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FNMATCH(3)       Podręcznik porgramisty Linuksa       FNMATCH(3)

NAZWA
    fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki

SKŁADNIA
    #include <fnmatch.h>

    int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

OPIS
    Funkcja fnmatch() sprawdza, czy argument string pasuje do wzorca pat-
    tern, który jest wzorcem powłoki mogącym zawierać znaki wieloznaczne.

    Argument flags modyfikuje zachowanie funkcji, jest to bitowe OR zera
    lub więcej spośród następujących znaczników:

    FNM_NOESCAPE
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, odwrotny ukośnik (" jako
       zwykły znak, a nie jako znak maskujący.

    FNM_PATHNAME
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, ukośnik w string pasuje tylko
       do ukośnika w pattern a nie, na przykład, do ciągu zawartego w
       [] zawierającego ukośnik.

    FNM_PERIOD
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, początkowa kropka w string
       musi dokładnie pasować do kropki w pattern.  Kropka jest
       uznawana za początkową, jeśli jest pierwszym znakiem string lub
       jeśli ustawiony jest znacznik FNM_PATHNAME, a kropka następuje
       bezpośrednio po ukośniku.

    FNM_FILE_NAME
       Jest to synonim GNU dla FNM_PATHNAME.

    FNM_LEADING_DIR
       Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wzorzec
       jest uznawany za pasujący jeśli pasuje do początkowego fragmentu
       string, po którym następuje ukośnik. Ten znacznik jest przeznac-
       zony do wewnętrznego użytku w glibc i jest zaimplementowany
       tylko w niektórych przypadkach.

    FNM_CASEFOLD
       Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wielkość
       liter jest nieistotna.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zero jeśli string pasuje do pattern, FNM_NOMATCH jeśli nie pasuje lub
    inna niezerowa wartość jeśli wystąpił błąd.

ZGODNE Z
    ISO/IEC 9945-2: 1993 (POSIX.2). Znaczniki FNM_FILE_NAME, FNM_LEAD-
    ING_DIR oraz FNM_CASEFOLD są rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKŻE
    sh(1), glob(3), scandir(3), glob(7)

GNU                2000-10-15            FNMATCH(3)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com