Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
PUTS(3)         Podręcznik programisty Linuksa         PUTS(3)

NAZWA
    fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int fputc(int c, FILE *stream);

    int fputs(const char *s, FILE *stream);

    int putc(int c, FILE *stream);

    int putchar(int c);

    int puts(const char *s);

OPIS
    fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia
    stream.

    fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończące
    '\0'.

    putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane
    jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

    putchar(c); jest równoważny putc(c,stdout).

    puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

    Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można
    mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych
    funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia
    wyjściowego.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    fputc(), putc() i putchar() zwracają znak, zapisany jako unsigned char,
    rzutowany na int lub EOF w przypadku błędu.

    puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego
    zakończenia, a EOF w przypadku błędu.

ZGODNE Z
    ANSI - C, POSIX.1

BŁĘDY
    Nie radzi się łączyć wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio z
    niskopoziomowymi wywołaniami write() dla tego samego deskryptora pliku
    stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym.  Wyniki takich
    działań są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić
    od oczekiwanych.

ZOBACZ TAKŻE
    write(2), ferror(3), fopen(3), fseek(3), fwrite(3), gets(3), scanf(3),
    unlocked_stdio(3)

GNU                1993-04-04              PUTS(3)

Time taken: 0.00025 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com