Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FREE(1)        Podręcznik programisty linuksowego        FREE(1)

NAZWA
    free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w sys-
    temie

SKŁADNIA
    free [-b | -k | -m] [-o] [-s opóźnienie ] [-t] [-V]

OPIS
    free wyświetla całkowity rozmiar wolnej i wykorzystanej pamięci fizy-
    cznej i swap w systemie, oraz informację o pamięci dzielonej i buforach
    używanych przez jądro systemu.

  Opcje
    Opcja -b wyświetla informację o pamięci w bajtach; opcja -k (ustawienie
    standardowe) wyświetla informację w kilobajtach; a -m - w megabajtach.

    Opcja -t wyświetla linię zawierającą podsumowanie informacji o pamięci.

    Opcja -o wyłącza wyświetlenie linii z informacją o pamięci przeznac-
    zonej na bufory. Jeśli nie została ona podana, free odejmuje/dodaje
    pamięć buforów od/do używanej/wolnej pamięci w raportach.

    Opcja -s włącza ciągłe wyświetlanie informacji, w odstępach podanych
    przez opóźnienie w sekundach. W rzeczywistości możesz podać wartość
    opóźnienia jako dowolną liczbę rzeczywistą. Do zinterpretowania czasu
    podanego w mikrosekundach używana jest funkcja usleep(3).

    Opcja -V wyświetla informację o wersji.

PLIKI
    /proc/meminfo -- informacja o pamięci

ZOBACZ TAKŻE
    ps(1), top(1)

AUTORZY
    Napisane przez Briana Edmondsa.

    Informacje o błędach proszę przesyłać na adres <procps-bugs@redhat.com>

Cohesive Systems        20 marca 1993             FREE(1)

Time taken: 0.00018 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com