Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FILESYSTEMS(5)     Podręcznik programisty Linuksa     FILESYSTEMS(5)

NAZWA
    filesystems - typy systemów plików Linuksa: minix, ext, ext2, xia,
    msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs

OPIS
    Gdy, jak jest przyjęte, system plików proc jest zamontowany w /proc, w
    pliku /proc/filesystems znaleźć można obsługiwane w danej chwili przez
    jądro systemy plików. Jeśli potrzebny jest któryś  z  aktualnie
    nieobsługiwanych,  należy załadować odpowiedni moduł lub ponownie
    skompilować jądro.

    Aby móc korzystać z systemu plików, należy go zamontować, a opis
    polecenia mount, które to robi, oraz dostępnych opcji można znaleźć w
    mount(8).

    Poniżej znajduje się opis różnych systemów plików.

    minix jest systemem plików używanym w systemie operacyjnym Minix, jest
       to pierwszy system plików, który działał pod Linuksem. Ma on
       pewną liczbę niedociągnięć: ograniczenie rozmiaru partycji do 64
       MB, krótkie nazwy plików, pojedyncze znaczniki czasu itd. Jest
       on nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dysków.

    ext  jest bardziej złożonym rozwinięciem systemu plików  minix.
       Został on kompletnie zastąpiony przez drugą wersję rozszerzonego
       systemu plików (ext2)  i ostatecznie usunięty z jądra (w
       2.1.21).

    ext2  jest dyskowym systemem plików o wysokiej wydajności używanym
       przez Linuksa zarówno dla dysków stałych, jak i dla nośników
       wymiennych.  Drugi  rozszerzony  system  plików  został
       zaprojektowany jako rozszerzenie rozszerzonego systemu plików
       (ext).  ext2 oferuje najlepszą wydajność (w przeliczeniu na
       szybkość i wykorzystanie CPU)  ze wszystkich systemów plików
       obsługiwanych przez Linuksa.

    ext3  jest wersja systemu plików ext2 z dziennikiem. Przełączanie do
       tyłu i do przodu pomiędzy ext2 i ext3 jest łatwe.

    xiafs został zaprojektowany i zaimplementowany jako stabilny, pewny
       system plików poprzez rozszerzenie kodu systemu plików Minix.
       Dostarcza on podstawowych, najczęściej wymaganych cech bez
       zbędnej złożoności.  System plików xia nie jest już aktywnie
       rozwijany i utrzymywany. Został usunięty z jądra w 2.1.21.

    msdos jest systemem plików używanym przez DOS, Windows, i niektóre
       komputery z OS/2. Nazwy plików w msdos nie mogą być dłuższe niż
       8 znaków nazwy, plus opcjonalna kropka i 3 znaki rozszerzenia.

    umsdos to rozszerzony system plików DOSu używany przez Linuksa. Dodaje
       on właściwości takie jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia
       zgodne z POSIX, oraz pliki specjalne (urządzenia, potoki nazwane
       itp) w systemie plików DOSu, bez poświęcania zgodności z DOSem.

    vfat  to rozszerzony system plików DOS używany przez  Microsoft
       Windows95 i Windows NT. VFAT dodaje możliwość używania długich
       nazw w systemie plików MSDOS.

    proc  jest pseudosystemem plików używanym jako interfejs do struktur
       danych jądra, zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W
       szczególności, jego pliki nie zajmują przestrzeni dyskowej.
       Zobacz proc(5).

    iso9660
       to system plików CD-ROM zgodny ze standardem ISO 9660.

       High Sierra
           Linux obsługuje High Sierra, prekursora standardu ISO
           9660 dla systemów plików CD-ROM. Jest on rozpoznawany
           automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w
           Linuksie.

       Rock Ridge
           Linux obsługuje także rekordy System Use Sharing Protocol
           określone przez Rock Ridge Interchange Protocol. Używane
           są one do dalszego opisania plików w systemie iso9660
           hostowi uniksowemu, i dostarczają informacji takich jak
           długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz
           urządzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach
           obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.

    hpfs  jest to High Performance Filesystem, używany w OS/2. Ten system
       plików jest tylko do odczytu w Linuksie, z powodu braku
       dostępnej dokumentacji.

    sysv  jest implementacją systemów plików SystemV/Coherent dla Linux.
       Implementuje on wszystkie systemy plików Xenix, SystemV/386 oraz
       Coherent.

    nfs  to sieciowy system plików używany do dostępu  do  dysków
       umieszczonych na odległych komputerach.

    smb  to sieciowy system plików obsługujący protokół SMB, używany
       przez Windows for Workgroups, Windows NT oraz Lan Manager.

       By używać systemu plików smb potrzebny jest specjalny program do
       montowania, który znaleźć można w pakiecie ksmbfs, dostępnym pod
       ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.

    ncpfs to sieciowy system plików obsługujący protokół NCP używany przez
       Novell NetWare.

       By używać ncpfs, potrzebne są specjalne programy, które znaleźć
       można pod ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

ZOBACZ TAKŻE
    proc(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

                 2001-12-07          FILESYSTEMS(5)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com