Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FSEEKO(3)        Podręcznik programisty Linuksa        FSEEKO(3)

NAZWA
    fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);

    off_t ftello(FILE *stream);

OPIS
    Funkcje fseeko() i ftello() są identyczne z fseek() i ftell() (patrz
    fseek(3)), odpowiednio, z tą różnicą, że argument offset fseeko() i
    wartość zwracana przez ftello() są typu off_t zamiast long.

    Na  wielu  architekturach  zarówno off_t, jak i long są typami
    32-bitowymi, ale kompilacja z
       #define _FILE_OFFSET_BITS 64
    przełącza off_t w typ 64-bitowy.

UWAGI
    Funkcje te można znaleźć w systemach typu SysV. Nie występują one w
    libc4, libc5 i glibc 2.0, ale są dostępne począwszy od glibc 2.1.

ZGODNE Z
    Funkcje fseeko i ftello odpowiadają wymaganiom SUSv2.

ZOBACZ TAKŻE
    fseek(3)

                 2001-11-05             FSEEKO(3)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com