Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FTOK(3)         Podręcznik programisty Linuksa         FTOK(3)

NAZWA
    ftok - przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komu-
    nikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V

SKŁADNIA
    # include <sys/types.h>
    # include <sys/ipc.h>

    key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

OPIS
    Funkcja ftok wykorzystuje tożsamość pliku o nazwie podanej w pathname
    (która musi odnosić się do istniejącego, dostępnego pliku) oraz 8 najm-
    niej znaczących bitów proj_id (które muszą stanowić oktet niezerowy) do
    wygenerowania klucza komunikacji międzyprocesowej Systemu V, typu
    key_t, odpowiedniego do używania w msgget(2), semget(2), lub shmget(2).

    Wartość wynikowa jest taka sama dla wszystkich ścieżek stanowiących
    nazwy tego samego pliku, o ile użyje się tej samej wartości proj_id.
    Zwracane wartości powinny się różnić gdy (istniejące jednocześnie)
    pliki lub identyfikatory projektu różnią się.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W przypadku powodzenia zwracana jest wygenerowana wartość key_t.  W
    przypadku błędu zwracane jest -1, a errno wskazuje błąd tak samo, jak
    dla funkcji systemowej stat(2).

ZGODNE Z
    XPG4

UWAGI
    Pod libc4 i libc5 (oraz pod SunOS 4.x) prototyp miał postać
       key_t ftok(char *pathname, char proj_id);
    Obecnie proj_id jest typu int, ale nadal tylko 8 bitów jest używanych.
    Typowe zastosowanie polega na umieszczeniu znaku ASCII w proj_id i
    dlatego mówi się, że zachowanie jest nieokreślone gdy proj_id jest
    zerem.

    Oczywiście, nie można dać gwarancji, że otrzymany key_t jest unikalny.
    Typowo, dla uzyskania najlepszego wyniku, łączone są: podany bajt
    proj_id, 16 mniej znaczących bitów numeru i-węzła oraz 8 niższych bitów
    numeru urządzenia w 32-bitowy wynik. kolizje mogą łatwo wystąpić, na
    przykład pomiędzy plikami na /dev/hda1 a plikami na /dev/sda1.

ZOBACZ TAKŻE
    ipc(5), msgget(2), semget(2), shmget(2), stat(2)

Linux 2.4             2001-11-28              FTOK(3)

Time taken: 0.00026 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com