Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FULL(4)        Podręcznik linuksowego programisty        FULL(4)

NAZWA
    full - urządzenie zawsze pełne

OPIS
    Plik /dev/full ma numer główny urządzenia 1 i numer poboczny 7.

    Zapis do urządzenia /dev/full kończy się niepowodzeniem - zwraca błąd
    ENOSPC. Można tego użyć do przetestowania programu pod kątem obsługi
    błędów spowodowanych brakiem miejsca na dysku.

    Odczyt z urządzenia /dev/full zwróci znaki \0.

    Zmiany bieżącej pozycji pliku na urządzeniu /dev/full zawsze kończą się
    pomyślnie.

KONFIGURACJA
    Jeśli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, można go utworzyć za
    pomocą następujących poleceń:

        mknod -m 666 /dev/full c 1 7
        chown root:root /dev/full

PLIKI
    /dev/full

ZOBACZ TAKŻE
    mknod(1), null(4), zero(4)

Linux               1997-08-02              FULL(4)

Time taken: 0.00024 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com