Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
HYPOT(3)        Podręcznik programisty Linuksa        HYPOT(3)

NAZWA
    hypot - funkcja odległości euklidesowej

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double hypot(double x, double y);

OPIS
    Funkcja hypot() zwraca sqrt(x*x + y*y). Jest to długość przeciwpros-
    tokątnej trójkąta prostokątnego o bokach długości x i y, lub odległość
    punktu (x, y) od początku układu współrzędnych.

ZGODNE Z
    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE
    sqrt(3)

                 1993-06-25             HYPOT(3)

Time taken: 0.00060 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com