Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
IGAWK(1)              Narzędzia             IGAWK(1)

NAZWA
    igawk - gawk z plikami włączanymi

SKŁADNIA
    igawk [opcje gawk] -f plik-programu [--] plik...
    igawk [opcje gawk] [--] tekst-programu plik...

OPIS
    igawk jest prostym skryptem powłoki dodającym do gawk(1) możliwość
    obsługi "plików włączanych" ("include files").

    Programy AWK dla igawk są takie same jak dla gawk, z wyjątkiem tego, że
    dodatkowo możesz w swoim programie umieszczać wiersze w rodzaju

       @include getopt.awk

    by włączyć zawartość pliku getopt.awk albo z katalogu bieżącego albo z
    jednego z katalogów w ścieżce przeszukiwań.

OPCJE
    W gawk(1) znajdziesz pełny opis języka AWK oraz opcji, jakie obsługuje
    gawk.

PRZYKŁADY
    cat << EOF > test.awk
    @include getopt.awk

    BEGIN {
      while (getopt(ARGC, ARGV, "am:q") != -1)
         ...
    }
    EOF

    igawk -f test.awk

ZOBACZ TAKŻE
    gawk(1)

    Effective AWK Programming, Edycja 1.0, opublikowane przez Free Software
    Foundation, 1995.

AUTOR
    Arnold Robbins (arnold@skeeve.com).

FSF              3 listopada 1999            IGAWK(1)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com