Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
info(1)                                info(1)

NAZWA
    info - system hipertekstu GNU

SKŁADNIA
    info [ --nazwa-opcji wartość-opcji ] opcja-menu ...

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1989, 1993 Free Software Foundation, Inc.

OPIS
    W ramach projektu GNU stworzono system hipertekstu o nazwie Info
    pozwalający na drukowanie pliku pomocy lub jego przeglądanie za pomocą
    programu info. Programu info można używać wewnątrz edytora Emacs, lub
    też uruchamiać samodzielny program, który został opisany w  tej
    instrukcji. Ta strona opisuje w skrócie możliwości programu.

OPCJE
    --directory katalog
       Dodanie katalogu do listy katalogów przeglądanych, gdy info
       poszukuje pliku. Możesz użyć opcji --directory wielokrotnie.
       Możesz zamiast tej opcji użyć zmiennej środowiskowej INFOPATH;
       jeżeli opcja --directory nie zostanie użyta, wówczas używana
       jest zmienna INFOPATH. Wartością INFOPATH jest lista katalogów
       rozdzielonych dwukropkami. Jeżeli zmienna INFOPATH nie istnieje
       i  nie użyto opcji --directory-path, info używa domyślnej
       ścieżki.

    -f plik
       Otworzenie konkretnego pliku info. Domyślnie jest to plik dir;
       jeżeli użyjesz tej opcji, info rozpocznie przeglądanie węzła Top
       pliku, tzn. węzła (PLIK)Top.

    -n węzeł
       Przeglądanie konkretnego węzła w pliku startowym wczytywanym
       przez  info.  Ta  opcja  jest  szczególnie  użyteczna we
       współdziałaniu z opcją --file.  Możesz użyć opcji  --node
       wielokrotnie.

    -o plik
       Zapisanie treści pliku info do pliku, zamiast uruchomienia
       interaktywnej sesji info.

    -h   Wyświetlenie krótkiego opisu dostępnych opcji programu info.

    --version
       Wyświetlenie wersji programu info i zakończenie działania.

    menu-item
       Pozostałe argumenty są traktowane przez info jako nazwy ele-
       mentów menu. Pierwsza z nich jest opcją menu w pierwszym otwier-
       anym pliku. Drugi argument jest opcją menu w węźle określonym
       pierwszym argumentem. Możesz się łatwo przenosić między węzłami
       korzystając z opcji menu je określających. Na przykład:

       info emacs buffers

       wybiera najpierw opcję menu emacs w węźle (dir)Top, a następnie
       opcję menu buffers w węźle (emacs)Top.

POLECENIA
    Podczas używania programu info dostępne są następujące polecenia:

    h   Wprowadzenie do używania programu Info.

    ?   Krótki opis poleceń Info.

    h   Wybór opcji menu 'info' w głównym węźle; daje to znacznie
       bardziej wyczerpujący zbiór informacji niż ?.

    Ctrl-g Anulowanie jakiejkolwiek wykonywanej właśnie czynności.

    Ctrl-l Odświeżenie ekranu.

    Wybór innych węzłów:

    n   Wybranie węzła 'następnego' w stosunku do bieżącego.

    p   Wybranie węzła 'poprzedniego' w stosunku do bieżącego.

    u   Wybranie węzła 'nadrzędnego' w stosunku do bieżącego.

    m   Wybór opcji menu określonej przez wpisanie jej nazwy. Wybranie
       opcji menu powoduje przejście do innego węzła. Nie trzeba
       wpisywać kompletnej nazwy węzła; po wpisaniu kilku początkowych
       liter  i  naciśnięciu spacji lub tabulatora info spróbuje
       uzupełnić nazwę. Jeżeli do wpisanych początkowych liter pasuje
       kilka opcji menu to po ponownym naciśnięciu spacji lub tab
       zostanie wyświetlona ich lista. Możesz też uzyskać tę listę
       naciskając ?.  Po wpisaniu kilku znaków i naciśnięciu klawisza
       return info spróbuje uzupełnić nazwę; jeżeli do początkowych
       liter pasowało kilka nazw opcji, wybrana zostanie pierwsza z
       nich.

    f   Przejście do węzła określonego przez odnośnik (hiperlink).
       Zostaniesz  poproszony  o wpisanie nazwy odnośnika (działa
       uzupełnianie nazw jak dla opcji m).

    l   Przejście do ostatnio odwiedzonego węzła.

    przenoszenie się w granicach węzła:

    Space Jedna strona w dół.

    DEL  Jedna strona w górę.

    b   Początek węzła.

    Polecenia zaawansowane:

    q   Koniec pracy programu info.

    1   Pierwsza opcja w menu danego węzła.

    2 -- 5 Druga ... piąta opcja w menu danego węzła.

    g   Przeniesienie się do węzła określonego nazwą. Można podać
       również nazwę pliku, jak np. (PLIK)WĘZEŁ.

    s   Poszukiwanie w danym pliku info danego ciągu znaków.

    M-x print-node
       Potokowe przesłanie (pipe) zawartości bieżącego węzła do polece-
       nia określonego przez zmienną środowiskową INFO_PRINT_COMMAND.
       Jeżeli zmienna nie istnieje, zawartość węzła jest przesyłana
       bezpośrednio do lpr.

ŚRODOWISKO
    INFOPATH
       Lista nazw katalogów poprzedzielanych dwukropkami, w których
       należy szukać plików info.  Używana, jeżeli nie użyto opcji
       --directory.

    INFO_PRINT_COMMAND
       Nazwa polecenia służącego do drukowania.

ZOBACZ TAKŻE
    emacs(1), pinfo(1)

AUTOR
       Brian Fox, Free Software Foundation
       bfox@ai.mit.edu

AUTOR OPISU
       Robert Lupton; updated by Robert J. Chassell.
       rhl@astro.princeton.edu; bob@gnu.ai.mit.edu

                7 grudnia 1990             info(1)

Time taken: 0.00047 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com