Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
INITSCRIPT(5)     Linux System Administrator's Manual    INITSCRIPT(5)

NAZWA
    initscript - skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab.

SKŁADNIA
    /bin/sh /etc/initscript id poziom działanie proces

OPIS
    Jeśli w systemie znajduje się skrypt /etc/initscript, init spróbuje nim
    wykonać polecenia zawarte w inittab.  Można go wykorzystać np. do
    ustawienia domyślnych wartości ulimit i umask dla każdego procesu.

PRZYKŁADY
    Poniżej znajduje się przykładowy skrypt startowy, który mógł zostać
    zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.

       #
       # initscript  Wykonywany przez init(8) dla każdego wywołanego
       #       przez niego programu w ten sposób:
       #
       #  /bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <działanie> <proces>
       #

       # Ustawiamy bezpieczną wartość umask i ustawiamy zrzuty rdzenia:
       umask 022
       ulimit -c 2097151
       PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
       export PATH

       # Zwiększamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich
       # procesów do 8192. Miękki limit wciąż wynosi 1024, jednak każdy
       # nieuprzywilejowany proces może zwiększyć swój miękki limit aż do
       # wartości twardego limitu za pomocą "ulimit -Sn xxx"
       # (niezbędne jest jądro 2.2.13

       ulimit -Hn 8192

       # Wykonujemy program.
       eval exec "$4"

PLIKI
    /etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR
    Miquel van Smoorenburg ,<miquels@cistron.nl>

ZOBACZ TAKŻE
    init(8), inittab(5).

                December 24, 1999         INITSCRIPT(5)

Time taken: 0.00068 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com