Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
INTRO(1)       Podręcznik programisty linuksowego       INTRO(1)

NAZWA
    intro - wprowadzenie do poleceń użytkownika

OPIS
    Linux jest odmianą systemu Unix i w zasadzie wszystkie uniksowe polece-
    nia użytkownika działają dokładnie tak samo pod Linuksem (oraz pod
    FreeBSD i na wielu innych systemach uniksopodobnych).

    Pod Linuksem są dostępne różne graficzne środowiska użytkownika (GUI --
    graphical user interface), w których można zaznaczać myszką i klikać i
    zacząć pracę bez wcześniejszego przebijania się przez tony dokumen-
    tacji. Jednakże tradycyjnym środowiskiem Uniksa jest interfejs linii
    poleceń (CLI -- command line interface), w którym wpisuje się polece-
    nia, aby powiedzieć komputerowi, co ma zrobić. Jest to szybsze i ma
    większe możliwości, ale wymaga sprawdzenia, jakie te komendy są.
    Poniżej przedstawiono podstawowe minimum, tak na początek.

  Login
    Aby zacząć pracę, najprawdopodobniej musisz poznać swój login, to jest
    nazwę  użytkownika i hasło. Patrz także login(1). Program login
    uruchamia powłokę (interpreter poleceń). W  przypadku  środowiska
    graficznego, wyświetlony zostanie ekran z menu lub ikonkami i powłokę
    będzie można uruchomić kliknięciem myszy. Patrz także xterm(1).

  Powłoka (shell)
    Polecenia są wydawane powłoce, czyli interpreterowi poleceń. Jest to
    zwykły program i możesz go zmienić. Każdy ma swoją ulubioną powłokę. Ta
    standardowa nazywa się sh. Patrz także: ash(1), bash(1), csh(1),
    zsh(1), chsh(1).

    Przykładowa sesja może wyglądać tak:

       knuth login: aeb
       Password: ********
       % date
       wto sie 6 23:50:44 CEST 2002
       % cal
         sierpień 2002
       ni po wt śr cz pi so
              1 2 3
        4 5 6 7 8 9 10
       11 12 13 14 15 16 17
       18 19 20 21 22 23 24
       25 26 27 28 29 30 31

       % ls
       bin tel
       % ls -l
       razem 2
       drwxrwxr-x  2 aeb    1024 2002-08-06 23:51 bin
       -rw-rw-r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:52 tel
       % cat tel
       maja  0501-1136285
       peter  0136-7399214
       % cp tel tel2
       % ls -l
       razem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 2002-08-06 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:52 tel
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:53 tel2
       % mv tel tel1
       % ls -l
       razem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 2002-08-06 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:52 tel1
       -rw-r--r--  1 aeb     37 2002-08-06 23:53 tel2
       % diff tel1 tel2
       % rm tel1
       % grep maja tel2
       maja  0501-1136285
       %
    i tutaj wprowadzenie Control-D zakończyło sesję. Znak % był znakiem
    zachęty -- jest to sposób oznajmiania przez powłokę, że jest gotowa na
    przyjęcie kolejnego polecenia. Znak zachęty może być skonfigurowany na
    wiele sposobów, można w nim umieścić takie rzeczy, jak nazwa użytkown-
    ika, nazwa komputera, bieżący katalog, czas, itd. Przypisanie PS1="Co
    dalej, mistrzu? " zmieni znak zachęty na właśnie taki, jak podano.

    Widzieliśmy, że istnieją polecenia date (wyświetla datę i czas) oraz
    cal (pokazuje kalendarz).

    Polecenie ls listuje zawartość bieżącego katalogu -- mówi, jakie masz
    pliki. Z opcją -l wyświetla długą listę, która zawiera właściciela,
    rozmiar i datę pliku oraz uprawnienia do czytania i/lub zmieniania
    pliku. Na przykład plik "tel" ma 37 bajtów, jego właścicielem jest aeb
    i właściciel może czytać z pliku i do niego zapisywać, inni mogą tylko
    czytać. Właściciela i uprawnienia można zmienić poleceniami chown i
    chmod.

    Polecenie cat wyświetla zawartość pliku. (Nazwa pochodzi od "concate-
    nate and print" ("scal i wydrukuj"): wszystkie pliki podane jako
    parametry są łączone a następnie wysyłane na "standardowe wyjście", w
    tym przypadku ekran terminalu).

    Polecenie cp (od "copy" -- "kopiuj") skopiuje plik. Z drugiej strony,
    polecenie mv (od "move" -- "przenieś") tylko zmieni mu nazwę.

    Polecenie diff wyświetla różnice między dwoma plikami. Tutaj nie było
    żadnego wyjścia, ponieważ nie było różnic.

    Polecenie rm (od "remove" -- "usuń") usuwa plik i -- bądź ostrożny! --
    plik nieodwołalnie znika. Nie ma kosza ani nic w tym rodzaju. Usunięcie
    oznacza utracenie pliku.

    Polecenie grep (od "g/re/p") szuka wystąpień podanego łańcucha znaków w
    jednym lub więcej plikach. Tutaj znalazło numer telefonu Mai.

  Ścieżki i katalog bieżący
    Pliki znajdują się w rozległym drzewie, hierarchii plików. Każda ma
    nazwę ścieżki, opisującą ścieżkę z korzenia drzewa (który jest nazywany
    /) do pliku. Na przykład taką pełną ścieżką mogłoby być /home/aeb/tel.
    Ponieważ podawanie pełnych ścieżek za każdym razem nie byłoby zbyt
    wygodne, więc dla plików znajdujących się w bieżącym katalogu można
    podać tylko ostatni komponent ścieżki. To dlatego "/home/eb/tel" można
    skrócić do "tel", jeżeli bieżącym katalogiem jest "/home/aeb".

    Polecenie pwd wyświetla nazwę bieżącego katalogu.

    Polecenie cd zmienia bieżący katalog. Wypróbuj: "cd /" i "pwd" oraz
    "cd" i "pwd".

  Katalogi
    Polecenie mkdir tworzy nowy katalog.

    Polecenie rmdir usuwa katalog, jeżeli jest pusty lub zgłasza błąd w
    przeciwnym wypadku.

    Polecenie find (z raczej rozbudowaną składnią) wyszuka pliki o danej
    nazwie lub innej właściwości. Na przykład "find . -name tel" znalazłoby
    wszystkie pliki "tel", zaczynając wyszukiwanie od obecnego katalogu
    (który jest nazywany "."). A "find / -name tel" zrobiłoby to samo, ale
    zaczęłoby wyszukiwanie od korzenia drzewa. Ponieważ przeszukiwanie
    wielogigabajtowego dysku może zająć sporo czasu, czasami lepszym
    pomysłem może być użycie polecenia locate(1).

  Dyski i systemy plików
    Polecenie mount dołącza system plików znaleziony na jakimś dysku (lub
    dyskietce, CDROM-ie itp.) do hierarchii systemu plików. A umount z
    powrotem go odłącza. Polecenie df mówi, jak wiele wolnego miejsca
    pozostało na dysku.

  Procesy
    W systemach uniksowych może jednocześnie działać wiele procesów,
    zarówno uruchomionych przez użytkownika, jak i systemowych. Procesy
    uruchamiane z konsoli są procesami pierwszoplanowymi, a pozostałe są
    procesami działającymi w tle. Polecenie ps pokazuje, jakie procesy są
    aktywne i jakie numery zostały przypisane tym procesom. Polecenie kill
    pozwala na pozbycie się procesów. Bez żadnej opcji wysyła tylko przyja-
    cielskie żądanie: proszę się zakończyć. A "kill -9", po którym
    następuje numer procesu, natychmiast zabije proces. Procesy pierwszo-
    planowe mogą często zostać zabite przez naciśnięcie Control-C.

  Wyszukiwanie informacji
    Istnieją tysiące poleceń, każde mające wiele opcji. Tradycyjnie polece-
    nia są udokumentowane w stronach podręcznika ekranowego (takich, jak
    ta), tak więc polecenie "man kill" dokumentuje sposób użycia polecenia
    "kill" (a "man man" wyświetla dokumentację programu "man"). Program
    man wyświetla tekst za pomocą pagera, którym zazwyczaj jest less.
    Naciśnij klawisz spacji, aby wyświetlić kolejną stronę, naciśnij q, aby
    zakończyć.

    Wszelka dokumentacja zwyczajowo odwołuje się do stron podręcznika ekra-
    nowego przez podanie nazwy i numeru sekcji, jak na przykład man(1).
    Strony podręcznika są zwięzłe i pozwalają na szybkie wyszukanie
    jakiegoś zapomnianego szczegółu. Dla nowych użytkowników użyteczny jest
    tekst wprowadzenia z większą liczbą przykładów i wyjaśnień.

    Z wieloma programami GNU/FSF są dostarczane pliki info.  Polecenie
    "info info" wyświetli wprowadzenie na temat użycia programu "info".

    Specjalne tematy są często omawiane w dokumentach HOWTO. Sprawdź
    zawartość katalogu /usr/share/doc/howto/pl lub /usr/share/doc/howto/en
    i użyj przeglądarki www, jeżeli znajdziesz tam pliki HTML.

Linux               2002-08-06             INTRO(1)

Time taken: 0.00019 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com