Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
IOPL(2)         Podręcznik programisty Linuksa         IOPL(2)

NAZWA
    iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

SKŁADNIA
    #include <sys/io.h>

    int iopl(int level);

OPIS
    iopl zmienia poziom uprawnień we/wy bieżącego procesu na podstawie
    parametru level.

    Wywołanie to jest niezbędne do umożliwienia działania pod Linuksem X
    serwerom zgodnym z 8514. Ponieważ serwery te wymagają dostępu do wszys-
    tkich 65536 portów I/O, polecenie ioperm nie wystarcza.

    Dodatkowo do zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów we/wy,
    praca na wyższych poziomach uprawnień we/wy umożliwia procesowi również
    zablokowanie przerwań. Prawdopodobnie spowodowałoby to załamanie sys-
    temu i nie jest to zalecane.

    Prawa są dziedziczone przez fork i exec.

    Poziom uprawnień we/wy dla normalnego procesu wynosi 0.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EINVAL level jest większy niż 3.

    EPERM Bieżący użytkownik nie jest superużytkownikiem.

CONFORMING TO
    iopl jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w
    przenośnych programach.

UWAGI
    Libc5 traktuje to jak wywołanie systemowe i posiada dla niego prototyp
    w <unistd.h>. Glibc1 nie posiada prototypu. Glibc2 posiada prototyp
    zarówno w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>. Należy unikać tego ostat-
    niego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

ZOBACZ TAKŻE
    ioperm(2)

Linux 0.99.11           1993-07-24              IOPL(2)

Time taken: 0.00025 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com