Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
IPTABLES-SAVE(8)                       IPTABLES-SAVE(8)

NAZWA
    iptables-save - Zapisuje tabele IP

SKŁADNIA
    iptables-save [-c] [-t table]

OPIS
    iptables-save jest używany w celu zrzucenia zawartości tabeli IP w
    prostym parsowalnym formacie na standardowe wyjście (STDOUT). Używa
    przekierowania wejścia wyjścia dostarczanego przez twoją powłokę aby
    zapisać do pliku.

    -c, --counters
       dołącza aktualne wartości wszystkich pakietów i liczników bajtów
       na wyjście

    -t, --table tablename

    ogranicza wyjście tylko do jednej tabeli. Jeśli nie podano wyjście zaw-
    iera wszystkie
       dostepne tabele.

BŁĘDY
    Nie znane dla wersji iptables-1.2.1

AUTOR
    Harald Welte <laforge@gnumonks.org>

ZOBACZ RÓWNIEŻ
    iptables-restore(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO, które podaje więcej na temat użycia iptables , NAT-
    HOWTO, które podaje szczegóły na temat NAT i netfilter-hacking-HOWTO
    które podaje szczegóły na temat ograniczeń.

                 Jan 04, 2001         IPTABLES-SAVE(8)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com