Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ISINF(3)        Podręcznik programisty Linuksa        ISINF(3)

NAZWA
    isinf, isnan, finite - sprawdzanie nieskończoności lub czy wartość nie
    jest liczbą (NaN)

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    int isinf(double value);

    int isnan(double value);

    int finite(double value);

OPIS
    Funkcja isinf() zwraca -1 gdy value reprezentuje ujemną nieskończoność,
    1 gdy value reprezentuje dodatnią nieskończoność, a 0 w pozostałych
    przypadkach.

    Funkcja isnan() zwraca wartość niezerową gdy value ma wartość "nie jest
    liczbą" (NaN), a 0 w pozostałych przypadkach.

    Funkcja finite() zwraca wartość niezerową gdy value nie jest ani
    nieskończonością ani wartością "nie jest liczbą" (NaN), a 0  w
    pozostałych przypadkach.

ZGODNE Z
    BSD 4.3

GNU                1993-06-02             ISINF(3)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com