Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ISO_8859-16(7)     Podręcznik programisty Linuksa     ISO_8859-16(7)

NAZWA
    iso_8859-16  -  zestaw  znaków  ISO 8859-16 zakodowany ósemkowo,
    dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS
    Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków
    ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). ISO 8859-16, "Alfabet łaciński
    nr 10" jest używany do kodowania znaków łacińskich Europy Środkowej i
    Wschodniej, i nie został jeszcze zaimplemenowany przez żadnego z
    producentów oprogramowania.

    ISO 8859-16 obsługuje następujące  języki:  albański,  angielski,
    bośniacki, chorwacki, fiński, irlandzki, niemiecki, polski, rumuński,
    serbski, słoweński i węgierski.

    Należy również zauważyć, że następujące języki oparte na cyrylicy mają
    transliterację jeden-do-jednego do Latin 10: macedoński i serbski.

  Alfabety ISO 8859
    Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  łaciński/cyrylica
    ISO 8859-6  łaciński/arabski
    ISO 8859-7  łaciński/grecki
    ISO 8859-8  łaciński/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  łaciński/tajlandzki
    ISO 8859-13  języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  rumuński (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-16
    Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-16 (Latin-10),
    które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).  Znaki
    występujące w czwartej kolumnie będą poprawnie widoczne jedynie w
    środowisku skonfigurowanym dla ISO 8859-16.

    ósem.  dzies.  szes.  znak  opis
    ---------------------------------------------------------------------------
    240   160   A0       NO-BREAK SPACE
    241   161   A1    Ą   LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
    242   162   A2    ¢   LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
    243   163   A3    Ł   LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
    244   164   A4    ¤   EURO SIGN
    245   165   A5    ¥   DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
    246   166   A6    Ś   LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
    247   167   A7    §   SECTION SIGN
    250   168   A8    ¨   LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
    251   169   A9    ©   COPYRIGHT SIGN
    252   170   AA    ª   LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
    253   171   AB    «   LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254   172   AC    Ź   LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE

    255   173   AD       SOFT HYPHEN
    256   174   AE    ®   LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
    257   175   AF    Ż   LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
    260   176   B0    °   DEGREE SIGN
    261   177   B1    ą   PLUS-MINUS SIGN
    262   178   B2    ²   LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
    263   179   B3    ł   LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
    264   180   B4    ´   LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
    265   181   B5    µ   LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
    266   182   B6    ś   PILCROW SIGN
    267   183   B7    ·   MIDDLE DOT
    270   184   B8    ¸   LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
    271   185   B9    ¹   LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
    272   186   BA    º   LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
    273   187   BB    »   RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    274   188   BC    ź   LATIN CAPITAL LIGATURE OE
    275   189   BD    ½   LATIN SMALL LIGATURE OE
    276   190   BE    ¾   LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
    277   191   BF    ż   LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
    300   192   C0    À   LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
    301   193   C1    Á   LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
    302   194   C2    Â   LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    303   195   C3    Ã   LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
    304   196   C4    Ä   LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
    305   197   C5    Å   LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
    306   198   C6    Ć   LATIN CAPITAL LETTER AE
    307   199   C7    Ç   LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
    310   200   C8    È   LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
    311   201   C9    É   LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
    312   202   CA    Ę   LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    313   203   CB    Ë   LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
    314   204   CC    Ì   LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
    315   205   CD    Í   LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
    316   206   CE    Î   LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    317   207   CF    Ï   LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
    320   208   D0    Ð   LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
    321   209   D1    Ń   LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
    322   210   D2    Ò   LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
    323   211   D3    Ó   LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
    324   212   D4    Ô   LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    325   213   D5    Õ   LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
    326   214   D6    Ö   LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
    327   215   D7    ×   LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
    330   216   D8    Ø   LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
    331   217   D9    Ù   LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
    332   218   DA    Ú   LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
    333   219   DB    Û   LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    334   220   DC    Ü   LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
    335   221   DD    Ý   LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
    336   222   DE    Þ   LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
    337   223   DF    ß   LATIN SMALL LETTER SHARP S
    340   224   E0    à   LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
    341   225   E1    á   LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
    342   226   E2    â   LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    343   227   E3    ã   LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
    344   228   E4    ä   LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
    345   229   E5    å   LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
    346   230   E6    ć   LATIN SMALL LETTER AE
    347   231   E7    ç   LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
    350   232   E8    è   LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
    351   233   E9    é   LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
    352   234   EA    ę   LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    353   235   EB    ë   LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
    354   236   EC    ì   LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
    355   237   ED    í   LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE

    356   238   EE    î   LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    357   239   EF    ï   LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
    360   240   F0    ð   LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
    361   241   F1    ń   LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
    362   242   F2    ò   LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
    363   243   F3    ó   LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
    364   244   F4    ô   LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    365   245   F5    õ   LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
    366   246   F6    ö   LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
    367   247   F7    ÷   LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
    370   248   F8    ø   LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
    371   249   F9    ù   LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
    372   250   FA    ú   LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
    373   251   FB    û   LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    374   252   FC    ü   LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
    375   253   FD    ý   LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
    376   254   FE    þ   LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
    377   255   FF    ÿ   LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

ZOBACZ TAKŻE
    ascii(7), iso_8859-1(7), iso_8859-2(7), iso_8859-15(7)

    Informacje  dodatkowe:  Zasoby  ISO  8859-16   (Latin   10)
    (http://bucovina.chem.tue.nl/fonturi/index-en.html).

Linux               2003-03-05          ISO_8859-16(7)

Time taken: 0.00064 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com