Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ISO_8859-7(7)      Podręcznik programisty Linuksa      ISO_8859-7(7)

NAZWA
    iso_8859-7 - zestaw znaków ISO 8859-7 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie
    i szesnastkowo

OPIS
    Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków
    ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). W ISO 8859-7 zakodowane są
    znaki używane we współczesnym greckim.

  Alfabety ISO 8859
    Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  łaciński/cyrylica
    ISO 8859-6  łaciński/arabski
    ISO 8859-7  łaciński/grecki
    ISO 8859-8  łaciński/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  łaciński/tajlandzki
    ISO 8859-13  języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  rumuński (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-7
    Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-7, które nie
    zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7). Znaki występujące
    w czwartej kolumnie będą poprawnie widoczne jedynie w środowisku
    skonfigurowanym dla ISO 8859-7.

    ósem.  dzies.  szes.  znak  opis
    ------------------------------------------------------------------------------------
    240   160   A0       NO-BREAK SPACE
    241   161   A1    Ą   MODIFIER LETTER REVERSED COMMA
    242   162   A2    ¢   MODIFIER LETTER APOSTROPHE
    243   163   A3    Ł   POUND SIGN
    246   166   A6    Ś   BROKEN BAR
    247   167   A7    §   SECTION SIGN
    250   168   A8    ¨   DIAERESIS
    251   169   A9    ©   COPYRIGHT SIGN
    253   171   AB    «   LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254   172   AC    Ź   NOT SIGN
    255   173   AD       SOFT HYPHEN
    257   175   AF    Ż   HORIZONTAL BAR
    260   176   B0    °   DEGREE SIGN
    261   177   B1    ą   PLUS-MINUS SIGN
    262   178   B2    ²   SUPERSCRIPT TWO
    263   179   B3    ł   SUPERSCRIPT THREE
    264   180   B4    ´   GREEK TONOS
    265   181   B5    µ   GREEK DIALYTIKA TONOS
    266   182   B6    ś   GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
    267   183   B7    ·   MIDDLE DOT
    270   184   B8    ¸   GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
    271   185   B9    ¹   GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
    272   186   BA    º   GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS

    273   187   BB    »   RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    274   188   BC    ź   GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
    275   189   BD    ½   VULGAR FRACTION ONE HALF
    276   190   BE    ¾   GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
    277   191   BF    ż   GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
    300   192   C0    À   GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
    301   193   C1    Á   GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
    302   194   C2    Â   GREEK CAPITAL LETTER BETA
    303   195   C3    Ã   GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
    304   196   C4    Ä   GREEK CAPITAL LETTER DELTA
    305   197   C5    Å   GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
    306   198   C6    Ć   GREEK CAPITAL LETTER ZETA
    307   199   C7    Ç   GREEK CAPITAL LETTER ETA
    310   200   C8    È   GREEK CAPITAL LETTER THETA
    311   201   C9    É   GREEK CAPITAL LETTER IOTA
    312   202   CA    Ę   GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
    313   203   CB    Ë   GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
    314   204   CC    Ì   GREEK CAPITAL LETTER MU
    315   205   CD    Í   GREEK CAPITAL LETTER NU
    316   206   CE    Î   GREEK CAPITAL LETTER XI
    317   207   CF    Ï   GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
    320   208   D0    Ð   GREEK CAPITAL LETTER PI
    321   209   D1    Ń   GREEK CAPITAL LETTER RHO
    323   211   D3    Ó   GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
    324   212   D4    Ô   GREEK CAPITAL LETTER TAU
    325   213   D5    Õ   GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
    326   214   D6    Ö   GREEK CAPITAL LETTER PHI
    327   215   D7    ×   GREEK CAPITAL LETTER CHI
    330   216   D8    Ø   GREEK CAPITAL LETTER PSI
    331   217   D9    Ù   GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
    332   218   DA    Ú   GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
    333   219   DB    Û   GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
    334   220   DC    Ü   GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
    335   221   DD    Ý   GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
    336   222   DE    Þ   GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
    337   223   DF    ß   GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
    340   224   E0    à   GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
    341   225   E1    á   GREEK SMALL LETTER ALPHA
    342   226   E2    â   GREEK SMALL LETTER BETA
    343   227   E3    ã   GREEK SMALL LETTER GAMMA
    344   228   E4    ä   GREEK SMALL LETTER DELTA
    345   229   E5    å   GREEK SMALL LETTER EPSILON
    346   230   E6    ć   GREEK SMALL LETTER ZETA
    347   231   E7    ç   GREEK SMALL LETTER ETA
    350   232   E8    è   GREEK SMALL LETTER THETA
    351   233   E9    é   GREEK SMALL LETTER IOTA
    352   234   EA    ę   GREEK SMALL LETTER KAPPA
    353   235   EB    ë   GREEK SMALL LETTER LAMDA
    354   236   EC    ì   GREEK SMALL LETTER MU
    355   237   ED    í   GREEK SMALL LETTER NU
    356   238   EE    î   GREEK SMALL LETTER XI
    357   239   EF    ï   GREEK SMALL LETTER OMICRON
    360   240   F0    ð   GREEK SMALL LETTER PI
    361   241   F1    ń   GREEK SMALL LETTER RHO
    362   242   F2    ò   GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
    363   243   F3    ó   GREEK SMALL LETTER SIGMA
    364   244   F4    ô   GREEK SMALL LETTER TAU
    365   245   F5    õ   GREEK SMALL LETTER UPSILON
    366   246   F6    ö   GREEK SMALL LETTER PHI
    367   247   F7    ÷   GREEK SMALL LETTER CHI
    370   248   F8    ø   GREEK SMALL LETTER PSI
    371   249   F9    ù   GREEK SMALL LETTER OMEGA
    372   250   FA    ú   GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
    373   251   FB    û   GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
    374   252   FC    ü   GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS

    375   253   FD    ý   GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
    376   254   FE    þ   GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS

HISTORIA
    ISO 8859-7 był wcześniej znany jako ELOT-928 lub ECMA-118:1986.

ZOBACZ TAKŻE
    ascii(7)

Linux               1999-05-31           ISO_8859-7(7)

Time taken: 0.00018 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com