Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ISO_8859-9(7)      Podręcznik programisty Linuksa      ISO_8859-9(7)

NAZWA
    iso_8859-9 - zestaw znaków ISO 8859-9 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie
    i szesnastkowo

OPIS
    Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków
    ASCII (znanego także jako ISO 646-IRV). W ISO 8859-9, znanym też jako
    "Alfabet łaciński nr 5" zakodowane są znaki używane w języku tureckim.

  Alfabety ISO 8859
    Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  łaciński/cyrylica
    ISO 8859-6  łaciński/arabski
    ISO 8859-7  łaciński/grecki
    ISO 8859-8  łaciński/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  łaciński/tajlandzki
    ISO 8859-13  języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  rumuński (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-9
    Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-9 (Latin-5),
    które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).  Znaki
    występujące w czwartej kolumnie będą poprawnie widoczne jedynie w
    środowisku skonfigurowanym dla ISO 8859-9.

    ósem.  dzies.  szes.  znak  opis
    ---------------------------------------------------------------------------
    240   160   A0       NO-BREAK SPACE
    241   161   A1    Ą   INVERTED EXCLAMATION MARK
    242   162   A2    ¢   CENT SIGN
    243   163   A3    Ł   POUND SIGN
    244   164   A4    ¤   CURRENCY SIGN
    245   165   A5    ¥   YEN SIGN
    246   166   A6    Ś   BROKEN BAR
    247   167   A7    §   SECTION SIGN
    250   168   A8    ¨   DIAERESIS
    251   169   A9    ©   COPYRIGHT SIGN
    252   170   AA    ª   FEMININE ORDINAL INDICATOR
    253   171   AB    «   LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254   172   AC    Ź   NOT SIGN
    255   173   AD       SOFT HYPHEN
    256   174   AE    ®   REGISTERED SIGN
    257   175   AF    Ż   MACRON
    260   176   B0    °   DEGREE SIGN
    261   177   B1    ą   PLUS-MINUS SIGN
    262   178   B2    ²   SUPERSCRIPT TWO
    263   179   B3    ł   SUPERSCRIPT THREE
    264   180   B4    ´   ACUTE ACCENT
    265   181   B5    µ   MICRO SIGN
    266   182   B6    ś   PILCROW SIGN

    267   183   B7    ·   MIDDLE DOT
    270   184   B8    ¸   CEDILLA
    271   185   B9    ¹   SUPERSCRIPT ONE
    272   186   BA    º   MASCULINE ORDINAL INDICATOR
    273   187   BB    »   RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    274   188   BC    ź   VULGAR FRACTION ONE QUARTER
    275   189   BD    ½   VULGAR FRACTION ONE HALF
    276   190   BE    ¾   VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
    277   191   BF    ż   INVERTED QUESTION MARK
    300   192   C0    À   LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
    301   193   C1    Á   LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
    302   194   C2    Â   LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    303   195   C3    Ã   LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
    304   196   C4    Ä   LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
    305   197   C5    Å   LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
    306   198   C6    Ć   LATIN CAPITAL LETTER AE
    307   199   C7    Ç   LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
    310   200   C8    È   LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
    311   201   C9    É   LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
    312   202   CA    Ę   LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    313   203   CB    Ë   LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
    314   204   CC    Ì   LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
    315   205   CD    Í   LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
    316   206   CE    Î   LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    317   207   CF    Ï   LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
    320   208   D0    Ð   LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
    321   209   D1    Ń   LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
    322   210   D2    Ò   LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
    323   211   D3    Ó   LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
    324   212   D4    Ô   LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    325   213   D5    Õ   LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
    326   214   D6    Ö   LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
    327   215   D7    ×   MULTIPLICATION SIGN
    330   216   D8    Ø   LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
    331   217   D9    Ù   LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
    332   218   DA    Ú   LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
    333   219   DB    Û   LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    334   220   DC    Ü   LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
    335   221   DD    Ý   LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
    336   222   DE    Þ   LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
    337   223   DF    ß   LATIN SMALL LETTER SHARP S
    340   224   E0    à   LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
    341   225   E1    á   LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
    342   226   E2    â   LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    343   227   E3    ã   LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
    344   228   E4    ä   LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
    345   229   E5    å   LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
    346   230   E6    ć   LATIN SMALL LETTER AE
    347   231   E7    ç   LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
    350   232   E8    è   LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
    351   233   E9    é   LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
    352   234   EA    ę   LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    353   235   EB    ë   LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
    354   236   EC    ì   LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
    355   237   ED    í   LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
    356   238   EE    î   LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    357   239   EF    ï   LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
    360   240   F0    ð   LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
    361   241   F1    ń   LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
    362   242   F2    ò   LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
    363   243   F3    ó   LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
    364   244   F4    ô   LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    365   245   F5    õ   LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
    366   246   F6    ö   LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
    367   247   F7    ÷   DIVISION SIGN

    370   248   F8    ø   LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
    371   249   F9    ù   LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
    372   250   FA    ú   LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
    373   251   FB    û   LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    374   252   FC    ü   LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
    375   253   FD    ý   LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
    376   254   FE    þ   LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
    377   255   FF    ÿ   LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

ZOBACZ TAKŻE
    ascii(7)

Linux               2002-09-24           ISO_8859-9(7)

Time taken: 0.00047 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com