Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LASTLOG(8)       Polecenia Zarządzania Systemem       LASTLOG(8)

NAZWA
    lastlog - wyświetla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub
    wszystkich użytkowaników

SKŁADNIA
    lastlog [opcje]

OPIS
    Polecenie lastlog formatuje i wyświetla zawartość bazy ostatnich
    logowań zapisanych w pliku /var/log/lastlog. Wyświetlone zostaną nazwa
    użytkownika, port i czas ostatniego logowania. Domyślnie (bez flag)
    pozycje wyświetlane są w kolejności w jakiej są w pliku /etc/passwd.

OPCJE
    Polecenie lastlog posiada następujące opcje:

    -b, --beforeDNI
      Wyświetlenie rekordów lastlog starszych niż zadana DNI.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -t, --timeDNI
      Wyświetlenie rekordów lastlog nie starszych niż zadana ilość DNI.

    -u, --user LOGIN|RANGE
      Print the lastlog record of the specified user(s).

      The users can be specified by a login name, a numerical user ID, or
      a RANGE of users. This RANGE of users can be specified with a min
      and max values (UID_MIN-UID_MAX), a max value (-UID_MAX), or a min
      value (UID_MIN-).

    Jeżeli użytkownik nigdy się nie logował to zamiast portu i czasu
    logowania wyświetlany jest komunikat **Nigdy nie zalogowany**
    (użytkownik nigdy się nie logował).

UWAGI
    Baza danych lastlog jest plikiem zawierajacym informacje o ostanim
    logowaniu każdego użytkowanika. Pliku tego nie powinnoa się okresowo
    kasować i zakąłdać od nowa (rotacja). Plik ten jest plikiem z dziurami
    tak więc jego rozmiar jest zwykle znacznie mniejszy pokazywany przez
    polecenie "ls -l" (pokazujące że jest on dużych rozmiarów jeżeli masz w
    passwd użytkowaników z wysokimi wartościami UID). Mozesz wyświetlić
    rzeczywisty rozmiar tego pliku używając polecenia "ls -s".

PLIKI
    /var/log/lastlog
      Baza danych ostatnich logowań użytkowników.

OSTRZEŻENIA
    Duże luki w numeracji UID powodują, że program będzie pracował dłużej,
    nie wyświetlając wyników (np. jeśli w bazie lastlog nie ma wpisów dla o
    UID pomiedzy 170, a 800, to program będzie sprawiał wrażenie
    zawieszonego w trakcie przetwarzania wpisów dla użytkowanikół o UID
    171-799).

Polecenia Zarządzania Systemem  12/06/2009            LASTLOG(8)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com