Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ld.so(8)                               ld.so(8)

NAZWA
    ld.so/ld-linux.so - dynamiczny konsolidator/ładowacz

OPIS
    ld.so ładuje biblioteki dzielone wymagane przez program, przygotowuje
    program do uruchomienia i uruchamia go.

    O ile podczas kompilacji nie podano jawnie opcji -static, wszystkie
    binaria linuksowe będą niekompletne i będą wymagały dalszego konsolid-
    owania podczas działania.

    Potrzebne biblioteki dzielone są szukane w następującej kolejności:

    o   Przy  użyciu  zmiennej   środowiskowej   LD_LIBRARY_PATH
       (LD_AOUT_LIBRARY_PATH dla programów a.out).  Poza binariami
       suid/sgid, dla których jest to ignorowane.

    o   Z pliku buforowego /etc/ld.so.cache który zawiera skompilowaną
       listę kandydatów, znalezionych w ścieżce bibliotek.

    o   W domyślnym katalogu /usr/lib, a potem w /lib.

ŚRODOWISKO
    LD_LIBRARY_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w których szukać bib-
       liotek  ELF  podczas  wykonywania.  Podobne  do  zmiennej
       środowiskowej PATH.

    LD_PRELOAD
       Oddzielona spacjami lista dodatkowych, podanych przez użytkown-
       ika bibliotek dzielonych ELF, którą należy załadować przed
       wszystkimi innmi. Umożliwia to wybiórczą zamianę funkcji w
       innych bibliotekach dzielonych. Dla plików binarnych ELF z
       ustawionym bitem setuid/setgid, ładowane będą tylko biblioteki
       ze standardowych katalogów, mające także ustawiony bit setgid.

    LD_TRACE_LOADED_OBJECTS
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, że program wypisze swoje
       zależności od bibliotek dynamicznych, tak jakby był uruchomiany
       przez ldd, a nie normalnie.

    LD_BIND_NOW
       Gdy zmienna ta jest obecna, sprawia, że dynamiczny konsolidator
       rozwiąże wszystkie symbole podczas startu programu, a nie wtedy
       gdy będzie do nich pierwsze odniesienie.

    LD_AOUT_LIBRARY_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w których szukać bib-
       liotek  a.out  podczas  wykonywania.  Podobne do zmiennej
       środowiskowej PATH.

    LD_AOUT_PRELOAD
       Nazwa dodatkowej, podanej przez użytkownika biblioteki dzielonej
       a.out, którą należy załadować po wszystkich innych. Może to być
       uzywane do przeciążania funkcji innych bibliotek dzielonych.

    LD_NOWARN
       Powstrzymaj ostrzeżenia o bibliotekach a.out o niekompatybilnych
       numerach minorowych wersji.

    LD_KEEPDIR
       Nie ignoruj katalogu w nazwach ładowanych bibliotek a.out.
       Używanie tej opcji nie jest zalecane.

PLIKI
    /lib/ld.so     Dynamiczny konsolidator/ładowacz a.out
    /lib/ld-linux.so.* Dynamiczny konsolidator/ładowacz ELF
    /etc/ld.so.cache  Plik zawierający skompilowaną listę katalogów, w
              których należy szukać bibliotek oraz uporządkowaną
              listę bibliotek kandydujących.
    /etc/ld.so.preload Plik zawierający oddzieloną spacjami listę bib-
              liotek dzielonych ELF, które mają być załadowane
              przed programem.
    lib*.so*      Biblioteki dzielone

ZOBACZ TAKŻE
    ldd(1), ldconfig(8).

BŁĘDY
    Obecnie, ld.so nie ma narzędzi do usuwania i szukania kompatybilnych
    lub nowszych wersji bibliotek.

    Możliwości ld.so dostępne są tylko dla binariów, skompilowanych przy
    użyciu libc w wersji 4.4.3 lub wyższej.

AUTORZY
    David Engel, Eric Youngdale, Peter MacDonald, Hongjiu Lu, Linus Tor-
    valds, Lars Wirzenius i Mitch D'Souza (niekoniecznie w tej kolejności).

                 14 Marca 1998            ld.so(8)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com