Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ldconfig(8)                            ldconfig(8)

NAZWA
    ldconfig - określ powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania

SKŁADNIA
    ldconfig [ -DvnNX ] katalog ...
    ldconfig -l [ -Dv ] biblioteka ...
    ldconfig -p

OPIS
    ldconfig tworzy potrzebne linki i cache (dla użytku linkera ld.so) do
    większości aktualnych bibliotek dzielonych, które znajdzie w podanych
    katalogach, w pliku /etc/ld.so.conf, oraz w zaufanych katalogach
    (/usr/lib oraz /lib).  ldconfig sprawdza nagłówki i nazwy plików
    badanych bibliotek. W ten sposób określa, które wersje powinny mieć
    odnowione linki.

    ldconfig powinien normalnie być uruchamiany przez superużytkownika,
    gdyż może wymagać praw zapisu do katalogów posiadanych przez nadzorcę.
    Zazwyczaj jest uruchamiany automatycznie podczas bootowania z /etc/rc,
    lub  ręcznie, przy każdej instalacji nowych DLL-i (Dynamic Link
    Libraries).

OPCJE
    -D   Tryb śledzenia. Wymusza -N oraz -X.

    -v   Tryb gadatliwy. Wydrukuj bieżący numer wersji, nazwę każdego
       skanowanego katalogu i każdy tworzony link.

    -n   Przetwórz tylko katalogi podane w linii komend. Nie przetwarzaj
       katalogów zaufanych (/usr/lib i /lib) ani tych, podanych w
       /etc/ld.so.conf. Wymusza -N.

    -N   Nie przebudowuj cache.  O ile nie podano -X, linki są wciąż
       odnawiane.

    -X   Nie odnawiaj linków. O ile nie podano -N, cache jest wciąż
       przebudowywane.

    -l   Tryb biblioteki. Linkuj ręcznie pojedyncze biblioteki. Przez-
       naczone tylko dla ekspertów.

    -p   Drukuj listę katalogów i biblioteki, przechowywane w bieżącym
       cache.

PRZYKŁADY
    Posiadanie w pliku /etc/rc linii

       /sbin/ldconfig -v

    skonfiguruje prawidłowe linki do bibliotek dzielonych i przebuduje
    cache.

    Podanie w linii komend

       # /sbin/ldconfig -n /lib

    po zainstalowaniu nowego DLL, odnowi linki symboliczne z /lib.

PLIKI
    /lib/ld.so     Linker czasu uruchamiania.
    /etc/ld.so.conf   Plik, zawierający listę katalogów, oddzielonych
              dwukropkami,  spacjami, tabulacjami, lub nowymi
              liniami. Katalogi wskazują, gdzie szukać bibliotek.
    /etc/ld.so.cache  Plik, zawierający uporządkowaną listę bibliotek,
              znalezionych w katalogach z /etc/ld.so.conf.
    lib*.so.version   Biblioteki dzielone.

ZOBACZ TAKŻE
    ldd(1), ld.so(8).

BŁĘDY
    Funkcjonalność ldconfig w połączeniu z ld.so jest dostępna tylko dla
    plików wykonywalnych, skompilowanych z libc w wersji co najmniej 4.4.3.

    ldconfig, jako proces użytkownika, musi być uruchamiany ręcznie i nie
    ma narzędzi dynamicznego określania i relinkowania bibliotek dzielonych
    dla ld.so po zainstalowaniu nowego DLL.

AUTORZY
    David Engel oraz Mitch D'Souza

                 30 Marca 1995           ldconfig(8)

Time taken: 0.00026 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com