Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LINKS(1)                               LINKS(1)

NAZWA
    links - Tekstowa przeglądarka WWW w stylu Lynx'a

SKŁADNIA
    links [opcje] URL

OPIS
    links to tekstowa przeglądarka www oparta na ncurses. Posiada kolorowy
    interfejs, renderuje tabele, pobiera pliki w tle, posiada menu oraz
    prosty i zwarty kod.

    W tej chwili jeszcze nie w pełni obsługuje wyświetlanie ramek, ale to
    niedługo się zmieni.

    links rozpoznaje lokalne (file://) oraz zdalne (http:// lub ftp://)
    typy URL-i.

KLAWISZE
    Można używać następujących kombinacji klawiszy:

    ESC  wywołuje menu

    ^P, ^N przewiń ekran w górę, dół

    [, ]  przewiń ekran w lewo, prawo

    góra, dół
       zaznacz odnośnik

    ->   wybierz odnośnik

    <-   powrót

    g   przejdź do URL

    /   szukaj

    ?   szukaj wstecz

    n   znajdź następne

    N   znajdź poprzednie

    =   informacje o dokumencie

    \   źródło dokumentu

    d   pobierz

    ^C   wyjście

OPCJE
    Większość opcji może byś ustawionych bezpośrednio w przeglądarce lub w
    pliku konfiguracyjnym, więc nie musisz  przejmować  się  zbytnio
    poniższymi:

    -async-dns <0>/<1>
       Asyncronous DNS resolver on(1)/off(0).

    -max-connections <maks>
       Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń. (domyślnie: 10)

    -max-connections-to-host <maks>
       Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń z jednym serwerem.
       (domyślnie: 2)

    -retries <próby>
       Liczba prób nawiązania połączenia. (domyślnie: 3)

    -receive-timeout <sek>
       Maksymalny czas na nawiazanie połączenia. (domyślnie: 120)

    -unrestartable-receive-timeout <sek>
       Maksymalny czas na nawiazanie  niewznawialnego  połączenia.
       (domyślnie: 600)

    -format-cache-size <liczba>
       Liczba stron sformatowanych dokumentów w pamięci podręcznej.
       (domyślnie: 5)

    -memory-cache-size <Kbajty>
       Pamięć podręczna w kilobajtach. (default: 1024)

    -http-proxy <host:port>
       Nazwa i numer portu serwera HTTP proxy. (domyślnie: nic)

    -ftp-proxy <host:port>
       Nazwa i numer portu serwera FTP proxy. (domyślnie: nic)

    -download-dir <ścieżka>
       Domyślny katalog na pobierane pliki (domyślnie: aktualny kata-
       log)

    -assume-codepage <strona kodowa>
       Strona kodowa używana gdy nie jest określona żadna inna.
       (domyślnie: ISO 8859-1)

    -version
       Wyświetla numer wersji links.

PLIKI
    ~/.links/.links.cfg
       Plik konfiguracyjny tworzony automatycznie przez links.

PLATFORMY
    links na pewno działa na następujących systemach Linux, FreeBSD,
    Solaris, IRIX, HPUX, Digital Unix oraz OS/2. Port dla Win32 jest
    nadal w fazie beta-testów.

BŁĘDY
    Nie można ustanowić połączenia z niektórymi serwerami FTP (Nov-
    ell, NT). Połączenie zawiesza się na "Wysyłam żądanie".

    OS/2: gdy nie powiedzie się połączenie zwracany jest błąd
    "Niewłaściwy argument".

    OS/2: gdy jest uruchomiony w trybie pełnoekranowym, myszka
    pozostawia cienie.

    Proszę wysyłać informacje o wszelkich znalezionych błędach pod
    adres Mikulas Patocka <mikulas@artax.karlin.mff.cuni.cz>

LICENCJA
    links  jest  oprogramowaniem  wolnodostępnym;  możesz  go
    rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
    Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego
    Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z
    późniejszych wersji.

AUTOR
    Autorem  links  jest  Mikulas  Patocka  <mikulas@artax.kar-
    lin.mff.cuni.cz>

    Ta strona manuala została napisana przez Grin <grin@tolna.net>,
    wielkiego zwolennika links, który używa tej przeglądarki na sys-
    temie Debian GNU/Linux.

    Tłumaczenia   dokonał   Arkadiusz  'Jo  Joro'  Sochala
    <jojoro@poczta.onet.pl>

ZOBACZ TAKŻE
    lynx(1), w3m(1)

                9 grudnia 1999            LINKS(1)

Time taken: 0.00023 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com