Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LRINT(3)        Podręcznik programisty Linuksa        LRINT(3)

NAZWA
    lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrąglenie do
    najbliższej liczby całkowitej

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    long int lrint(double x);
    long int lrintf(float x);
    long int lrintl(long double x);

    long long int llrint(double x);
    long long int llrintf(float x);
    long long int llrintl(long double x);

OPIS
    Funkcje te zaokrąglają swoje argumenty do najbliższej liczby całkowitej
    korzystając  z  aktualnego  kierunku zaokrąglania.  Jeśli x jest
    nieskończone lub NaN, lub wartość po zaokrągleniu nie mieści się w
    zakresie zwracanego typu, to wynik numeryczny jest nieokreślony. Może
    wystąpić błąd dziedziny jeśli wartość bezwzględna x jest zbyt duża.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia.

BŁĘDY
    EDOM  Wartość bezwzględna x jest zbyt duża, a (math_errhandling &
       MATH_ERRNO) jst różne od zera.

ZGODNE Z
    C99.

ZOBACZ TAKŻE
    ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

                 2001-05-31             LRINT(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com