Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LLSEEK(2)        Podręcznik programisty Linuksa        LLSEEK(2)

NAZWA
    _llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    #include <linux/unistd.h>

    _syscall5(int, _llseek, uint, fd, ulong, hi, ulong, lo, loff_t *, res,
    uint, wh);

    int _llseek(unsigned int fd, unsigned long offset_high, unsigned long
    offset_low, loff_t *result, unsigned int whence);

OPIS
    Funkcja _llseek repozycjonuje offset deskryptora pliku fd na (off-
    set_high<<32) | offset_low bajtów względem początku pliku, względem
    bieżącej pozycji w pliku lub względem końca pliku, w zależności od
    tego, czy whence jest odpowiednio równe SEEK_SET, SEEK_CUR, czy
    SEEK_END. Funkcja ta zwraca w argumencie result pozycję wynikową.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W razie pomyślnego zakończenia, _llseek zwraca 0. W przeciwnym przy-
    padku, zwracana jest wartość -1 i ustawiane jest errno dla wskazania
    rodzaju błędu.

BŁĘDY
    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

    EINVAL whence jest nieprawidłowe.

ZGODNE Z
    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna być używana w
    przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE
    lseek(2)

Linux 1.2.9            1995-06-10             LLSEEK(2)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com