Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
UNIMPLEMENTED(2)    Podręcznik programisty Linuksa    UNIMPLEMENTED(2)

NAZWA
    afs_syscall, break, ftime, getpmsg, gtty, lock, mpx, prof, profil,
    putpmsg, security, stty, ulimit - niezaimplementowane wywołania syste-
    mowe

SKŁADNIA
    Niezaimplementowane wywołania systemowe.

OPIS
    Te wywołania systemowe nie zostały zaimplementowane w kernelu Linuksa
    2.4.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Te wywołania systemowe zawsze zwracają -1 iustawiają errno na ENOSYS.

UWAGI
    Należy zauważyć, że ftime(3), profil(3) i ulimit(3) zostały zaimplemen-
    towane jako funkcje biblioteczne.

    Niektóre  wywołania  systemowe,  takie  jak  alloc_hugepages(2),
    free_hugepages(2), ioperm(2), iopl(2) i vm86(2) istnieją tylko na
    niektórych architekturach.

    Niektóre  wywołania  systemowe,  takie  jak  ipc(2)  i  {cre-
    ate,init,delete}_module(2) istnieją tylko dla jąder Linuksa zbudowanych
    z włączonym wspomaganiam dla nich.

ZOBACZ TAKŻE
    obsolete(2)

Linux 2.4             2003-02-28         UNIMPLEMENTED(2)

Time taken: 0.00016 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com