Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LSMOD(8)           Wsparcie dla modułów           LSMOD(8)

NAZWA
    lsmod - pokazuje załadowane moduły

SKŁADNIA
    lsmod [-hV]

OPIS
    lsmod wyświetla informację o wszystkich załadowanych modułach.

    Informacja podawana jest w następującym formacie: nazwa, rozmiar,
    licznik użycia, lista odwołujących się do niego modułów.  Podawana
    informacja jest identyczna z tą, która jest dostępna poprzez /proc/mod-
    ules.

    Jeżeli moduł może usunąć się za pomocą funkcji can_unload, to lsmod w
    polu licznik użycia wyświetla zawsze -1, niezależnie od rzeczywistej
    wartość licznika,

OPCJE
    -h, --help
       Wyświetla podsumowanie opcji i kończy działanie.

    -V, --version
       Wyświetla wersję programu lsmod i kończy działanie.

ZOBACZ TAKŻE
    insmod(8), modprobe(8), depmod(8), rmmod(8), ksyms(8)

HISTORIA
    Wsparcie dla modułów zostało zapoczątkowane przez Anonima
    Pierwsza wersja  linuksowa  przygotowana  przez  Basa  Laarhovena
    <bas@vimec.nl>
    Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
    Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Aktualizowana do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
    Aktualizowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se> w marcu 1999

Linux              4 lutego 2002            LSMOD(8)

Time taken: 0.00016 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com