Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NAN(3)           funkcje matematyczne libc          NAN(3)

NAZWA
    nan, nanf, nanl - zwracają wartość 'nie jest liczbą'

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double nan(const char *tagp);

    float nanf(const char *tagp);

    long double nanl(const char *tagp);

OPIS
    Funkcje te zwracają (zależną od tagp) reprezentację cichej wartości NaN
    (nie-jest-liczbą). Jeśli implementacja nie wspiera cichych wartości
    NaN, funkcje te zwracają zero.

    Wywołanie  nan("ciąg-znaków")  jest  równoważne strtod ("NAN(ciąg-
    znaków)",NULL) oraz podobnie, wywołania nanf i nanl są równoważne ana-
    logicznym wywołaniom strtof i strtold.

    Argument tagp jest wykorzestywany w sposób nieokreślony. W systemach
    zgodnych z IEEE 754 istnieje wiele reprezentacji NaN, a tagp wybiera
    jedną z nich. W innych systemach parametr ten nie ma znaczenia.

ZGODNE Z
    C99. Zobacz także IEC 559 oraz dodatek w IEEE 754/IEEE 854 zawierający
    zalecane funkcje.

ZOBACZ TAKŻE
    isnan(3), strtod(3)

GNU                2002-08-10              NAN(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com