Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
RINT(3)         Podręcznik programisty Linuksa         RINT(3)

NAZWA
    nearbyint, nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrąglenie do
    najbliższej liczby całkowitej

SKŁADNIA
    #include <math.h>

    double nearbyint(double x);
    float nearbyintf(float x);
    long double nearbyintl(long double x);

    double rint(double x);
    float rintf(float x);
    long double rintl(long double x);

OPIS
    Funkcje nearbyint zaokrąglają swoje argumenty do wartości całkowitej w
    postaci  zmiennoprzecinkowej,  korzystając  z  aktualnego kierunku
    zaokrąglania i nie powodując wystąpienia wyjątku inexact.

    Funkcje rint robią to samo, ale powodują wystąpienie wyjątku inexact
    gdy wynik ma inną wartość niż argument.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Wartość całkowita będąca wynikiem zaokrąglenia. Jeśli x jest całkowite
    lub nieskończone, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY
    Nie mogą wystąpić żadne błędy oprócz EDOM i ERANGE.  Jeśli x wynosi
    NaN, to zwracana jest wartość NaN i errno może być ustawione na EDOM.

UWAGI
    SUSv2 oraz POSIX 1003.1-2001 zawierają tekst dotyczący przepełnienia
    (które może spowodować ustawienie errno na ERANGE lub spowodować
    wyjątek). W praktyce wynik nie może spowodować przepełnienia na żadnej
    współczesnej maszynie, więc obsługa tego błędu jest po prostu bezsen-
    sowna.  (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić tylko gdy wartość
    maksymalna wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy.  Według
    standardu IEEE-754 dla 32 i 64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych
    wartość maksymalna wykładnika wynosi 128 (odp. 1024), a liczba bitów
    mantysy wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z
    Funkcje rint() są zgodne z BSD 4.3. Pozostałe funkcje pochodzą z C99.

ZOBACZ TAKŻE
    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), round(3), trunc(3)

                 2001-05-31              RINT(3)

Time taken: 0.00016 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com