Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NFSSERVCTL(2)      Podręcznik programisty Linuksa      NFSSERVCTL(2)

NAZWA
    nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w
    jądrze

SKŁADNIA
    #include <linux/nfsd/syscall.h>

    nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp, union nfsctl_res *resp);

OPIS
    /*
    * To są polecenia rozumiane przez nfsctl().
    */
    #define NFSCTL_SVC       0    /* This is a server process. */
    #define NFSCTL_ADDCLIENT    1    /* Dodanie klienta NFS. */
    #define NFSCTL_DELCLIENT    2    /* Usunięcie klienta NFS. */
    #define NFSCTL_EXPORT      3    /* eksportowanie systemu plików. */
    #define NFSCTL_UNEXPORT     4    /* zaprzestanie eksportowania
                         systemu plików. */
    #define NFSCTL_UGIDUPDATE    5    /* uaktualnienie mapy uid/gid klienta. */
    #define NFSCTL_GETFH      6    /* otrzymanie fh (używane przez mountd) */

    struct nfsctl_arg {
        int           ca_version;   /* zabezpieczenie */
        union {
            struct nfsctl_svc    u_svc;
            struct nfsctl_client  u_client;
            struct nfsctl_export  u_export;
            struct nfsctl_uidmap  u_umap;
            struct nfsctl_fhparm  u_getfh;
            unsigned int      u_debug;
        } u;
    }

    union nfsctl_res {
        struct knfs_fh     cr_getfh;
        unsigned int      cr_debug;
    };

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przypadku błędu,
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z
    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

Linux 2.1.32           1997-07-16           NFSSERVCTL(2)

Time taken: 0.00071 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com