Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NICE(1)          Narzędzia powłokowe GNU 2.0         NICE(1)

NAZWA
    nice - uruchom program ze zmodyfikowanym priorytetem

SKŁADNIA
    nice [-n dostrojenie] [--adjustment=dostrojenie]
       [-dostrojenie] [--help] [--version]
       [polecenie [arg...]]

OPIS
    Ta strona podręcznika opisuje program nice w wersji GNU.

    Zauważ, że większość powłok ma wbudowane polecenie o tej samej nazwie
    i podobnej funkcjonalności.

    Jeśli nie ma podanych argumentów, nice wypisuje obecny priorytet przy-
    dzielania (przełączania zadań w jądrze). Jest to ten priorytet, który
    program odziedziczył dla siebie. W przeciwnym wypadku, nice uruchamia
    podane polecenie z dostrojonym priorytetem przydzielania. Jeśli nie
    podano dostrojenia, priorytet polecenia jest  zwiększany  o  10.
    Superużytkownik może podawać ujemne dostrojenie. nice może dostrajać
    priorytet w granicach od -20 (najwyższy priorytet) do 19 (najniższy).

OPCJE
    -n dostrojenie, -dostrojenie, --adjustment=dostrojenie
       Dodaj dostrojenie zamiast 10 do priorytetu polecenia.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF               NICE(1)

Time taken: 0.00068 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com