Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NOHUP(1)         Narzędzia powłokowe GNU 2.0         NOHUP(1)

NAZWA
    nohup - uruchom polecenie niewrażliwe na zawieszenia wykonywania, z
    wyjściem skierowanym na non-tty

SKŁADNIA
    nohup polecenie [arg...]
    nohup [--help] [--version]

OPIS
    Ta strona podręcznika opisuje polecenie nohup w wersji GNU.

    nohup uruchamia podane polecenie, które ignoruje sygnał "hungup" i z
    ustawionym priorytetem działania zwiększonym o 5, aby polecenie mogło
    kontynuować działanie po Twoim wylogowaniu się.  Jeśli standardowym
    wyjściem jest tty, to jest ono razem z standardowym wyjściem błędów
    przekierowywane do pliku nohup.out; jeśli pisanie do niego nie jest
    możliwe wyjście jest dopisywane do pliku $HOME/nohup.out. Jeśli to
    także nie jest możliwe, polecenie nie jest uruchamiane.

    nohup tworzy plik nohup.out lub $HOME/nohup.out, bez prawa dostępu dla
    grupy czy innych użytkowników. Nie zmienia natomiast praw plików, które
    już zostały stworzone.

    nohup nie uruchamia automatycznie polecenia w tle; musisz to zrobić
    sam, przez dodanie na końcu polecenia znaku `&'.

OPCJE
    Kiedy GNU nohup jest uruchomione z dokładnie jednym argumentem, rozpoz-
    nawane są następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.

maj 2000               FSF               NOHUP(1)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com