Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NROFF(1)                               NROFF(1)

NAZWA
    nroff - emulacja komend nroff przy użyciu groffa

SKŁADNIA
    nroff [ -h ] [ -i ] [ -mnazwa ] [ -nnum ] [ -olista ] [ -rcn ] [
    -Tnazwa ] [ plik... ]

OPIS
    Skrypt nroff emuluje komendę nroff przy użyciu groffa.  Opcja -T z
    argumetem innym niż ascii i latin1 jest ignorowana. Opcja -h jest
    równoważna opcji -h grotty Opcje -i, -n, -m, -o i -r są opisane w
    troff(1). Dodatkowo nroff po cichu ignoruje opcje -e, -q lub -s.

ZOBACZ TAKŻE
    groff(1), troff(1), grotty(1)

Groff wersja 1.10        26 czerwca 1995            NROFF(1)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com