Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
BYTEORDER(3)      Podręcznik programisty Linuksa      BYTEORDER(3)

NAZWA
    htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a
    sieciowym porządkiem bajtów

SKŁADNIA
    #include <netinet/in.h>

    uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

    uint16_t htons(uint16_t hostshort);

    uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

    uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS
    Funkcja htonl() przekształca wartość long integer hostlong z lokalnego
    na sieciowy porządek bajtów.

    Funkcja  htons()  przekształca wartość short integer hostshort z
    lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

    Funkcja ntohl() przekształca wartość long integer netlong z sieciowego
    na lokalny porządek bajtów.

    Funkcja  ntohs()  przekształca  wartość short integer netshort z
    sieciowego na lokalny porządek bajtów.

    W lokalnym porządku bajtów na platformie i80x86 pierwszy jest zawsze
    najmniej znaczący bajt, w sieciowym porządku bajtów, używanym w
    Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ZGODNE Z
    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE
    gethostbyname(3), getservent(3)

BSD                1993-04-15           BYTEORDER(3)

Time taken: 0.00028 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com