Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NULL(4)         Podręcznik Programisty Linuksa         NULL(4)

NAZWA
    null, zero - czarna dziura

OPIS
    Dane zapisywane do plików specjalnych null lub zero przepadają.

    Odczyt z pliku specjalnego null zawsze zwraca znak końca pliku, podczas
    gdy odczyt z pliku zero zawsze zwraca znaki \0.

    null i zero tworzone są zazwyczaj poleceniami:

       mknod -m 666 /dev/null c 1 3
       mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
       chown root:mem /dev/null /dev/zero

UWAGI
    Jeśli niemożliwy jest zapis i odczyt z owych urządzeń przez wszystkich
    użytkowników, wiele programów będzie się zachowywać dziwnie.

PLIKI
    /dev/null
    /dev/zero

ZOBACZ TAKŻE
    chown(1), mknod(1)

Linux               1992-11-21              NULL(4)

Time taken: 0.00033 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com