Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
RR_GET_INTERVAL(2)   Podręcznik programisty Linuksa   RR_GET_INTERVAL(2)

NAZWA
    sched_rr_get_interval  - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego pro-
    cesu

SKŁADNIA
    #include <sched.h>

    int sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *tp);

    struct timespec {
      time_t tv_sec;   /* sekundy */
      long  tv_nsec;  /* nanosekundy */
    };

OPIS
    sched_rr_get_interval zapisuje do wskazywanej przez tp struktury time-
    spec cykliczny kwant czasu dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid
    ma wartość zero, to zapisany zostanie kwant czasu procesu wołającego.
    Wskazywany proces powinien działać w polityce przydzielania SCHED_RR.

    Wartości cyklicznego kwantu czasu nie można w systemie Linux 1.3.81
    zmieniać.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne jest sched_rr_get_interval,
    definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu sched_rr_get_interval zwraca zero. Po błędzie
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    ESRCH Proces identyfikownay przez pid nie został znaleziony.

    ENOSYS Wywołanie systemowe nie jest jeszcze zaimplementowane.

ZGODNE Z
    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI
    W systemie Linux 1.3.81, sched_rr_get_interval zwraca błąd ENOSYS, gdyż
    SCHED_RR nie jest jeszcze w pełni zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE
    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zadań.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

Linux 1.3.81           1996-04-10        RR_GET_INTERVAL(2)

Time taken: 0.00076 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com