Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NAZWA
   scp - bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

SKŁADNIA
   scp [-pqrvBC1246] [-F plik_konfig_ssh] [-S program] [-P port] [-c szyfr]
   [-i plik_tożsamości] [-l limit] [-o opcja_ssh]
   [[użytkownik@]host1:]nazwa_pliku1 [...] [[użytkownik@]host2:]nazwa_pliku2

OPIS
   scp kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa
   ssh(1) i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bez-
   pieczeństwo jak ssh(1). W przeciwieństwie do rcp(1), scp pyta w razie
   potrzeby o hasła uwierzytelniające.

   Wszelkie nazwy pliku mogą zawierać specyfikacje hosta i użytkownika,
   określające, że plik jest kopiowany do/z tego hosta. Dozwolone jest kopi-
   owanie między dwoma zdalnymi hostami.

   Dostępne są następujące opcje:

   -c szyfr
       Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest
       przekazywana bezpośrednio do ssh(1).

   -i plik_tożsamości
       Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz pry-
       watny) dla uwierzytelnienia RSA. Opcja ta jest przekazywana
       bezpośrednio do ssh(1).

   -l limit
       Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.

   -p   Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego
       pliku.

   -r   Kopiuje rekurencyjnie całe katalogi.

   -v   Tryb gadatliwy. Powoduje, że scp i ssh(1) drukują komunikaty
       debugowe o swoim działaniu. Jest to przydatne w debugowaniu prob-
       lemów łączenia, autoryzacji i konfiguracji.

   -B   Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).

   -q   Wyłącza wyświetlanie paska postępu.

   -C   Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1),
       włączającą kompresję danych.

   -F plik_konfig_ssh
       Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest
       bezpośrednio przekazywana do ssh(1).

   -P port
       Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście.
       Zauważ, że opcja ta jest napisana jako wielkie 'P', gdyż -p już
       jest zarezerwowane dla innej operacji (zachowywania czasów mody-
       fikacji i praw dostępu plików) w rcp(1).

   -S program
       Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia.
       Program ten musi przyjmować opcje ssh(1),

   -o opcje_ssh
       Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh, które muszą
       być podane w formacie opisanym w ssh_config(5). Opcja ta jest
       użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma osobnej
       flagi linii poleceń w programie scp.

   -1   Wymusza na scp użycie pierwszej wersji protokołu.

   -2   Wymusza na scp użycie drugiej wersji protokołu.

   -4   Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv4.

   -6   Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv6.

DIAGNOSTYKA
   scp kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z
   kodem >0 w wypadku błędu.

AUTORZY
   Timo Rinne <tri@iki.fi> i Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

HISTORIA
   scp jest oparty na programie rcp(1) o kodzie źródłowym pochodzącyn z BSD,
   do którego prawa należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

ZOBACZ TAKŻE
   rcp(1), sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1),
   ssh_config(5), sshd(8)

Time taken: 0.00021 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com