Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SENSIBLE-EDITOR(1)                     SENSIBLE-EDITOR(1)

NAZWA
    sensible-editor,  sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edy-
    towanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych

SKŁADNIA
    sensible-editor [OPCJE...]
    sensible-pager [OPCJE...]
    sensible-browser url

OPIS
    sensible-editor, sensible-pager i sensible-browser podejmują rozsądny
    wybór jaki uruchomić - odpowiednio - edytor, pager czy przeglądarkę
    www. Programy w systemie Debian mogą albo używać tych skryptów jako
    domyślnego edytora, pagera czy przeglądarki stron www, albo naśladować
    ich zachowanie.

ZOBACZ TAKŻE
    Dokumentacja zmiennych środowiskowych EDITOR, PAGER i BROWSER w envi-
    ron(7)

Debian              3 marca 2004        SENSIBLE-EDITOR(1)

Time taken: 0.00054 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com