Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GETDOMAINNAME(2)    Podręcznik programisty Linuksa    GETDOMAINNAME(2)

NAZWA
    getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int getdomainname(char *name, size_t len);
    int setdomainname(const char *name, size_t len);

OPIS
    Funkcje służą do pobierania, lub zmieniania nazwy domeny obecnego pro-
    cesora. Jeśli zakończona znakiem NUL nazwa domeny wymaga więcej niż
    len bajtów, getdomainname zwróci len pierwszych bajtów nazwy (glibc)
    lub błąd (libc).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EINVAL Dla getdomainname pod libc: name jest równe NULL lub name jest
       dłuższe niż len bajtów.

    EINVAL Dla setdomainname: len było ujemne lub zbyt duże.

    EPERM Dla setdomainname: wywołujący nie był superużytkownikiem.

    EFAULT Dla setdomainname: name wskazywało poza przestrzeń adresową
       użytkownika.

ZGODNE Z
    POSIX nie określa tych funkcji.

ZOBACZ TAKŻE
    gethostname(2), sethostname(2), uname(2)

Linux 2.0             1997-08-25         GETDOMAINNAME(2)

Time taken: 0.00071 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com