Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GETHOSTNAME(2)     Podręcznik programisty Linuksa     GETHOSTNAME(2)

NAZWA
    gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int gethostname(char *name, size_t len);
    int sethostname(const char *name, size_t len);

OPIS
    Funkcje te służą do zmiany nazwy hosta obecnego procesora. Funkcja
    gethostname() zwraca w tablicy name o długości len bajtów zakończoną
    znakiem NUL nazwę hosta (ustawioną uprzednio przez sethostname()). W
    przypadku, gdy zakończona znakiem NUL nazwa hosta się nie mieści, nie
    jest zwracany błąd ale nazwa hosta jest obcinana. Nie jest określone,
    czy obcięta nazwa hosta będzie zakończona znakiem NUL.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane jest errno .

BŁĘDY
    EINVAL len jest ujemne, lub dla sethostname, len jest większe od maksy-
       malnej dozwolonej wartości, lub dla gethostname na Linuksie/i386
       len jest mniejsze niż właściwy rozmiar. (W tym ostatnim przy-
       padku glibc 2.1 zwraca ENAMETOOLONG.)

    EPERM Dla sethostname, wywołujący nie był superużytkownikiem.

    EFAULT name jest nieprawidłowym adresem.

ZGODNE Z
    SVr4, 4.4BSD (funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD).  POSIX
    1003.1-2001 definiuje gethostname ale nie sethostname.

USTERKI
    Dla wielu kombinacji jąder Linuksa / libc gethostname zwraca błąd zami-
    ast zwrócić obciętą nazwę hosta.

UWAGI
    SUSv2 gwarantuje, że `nazwy hostów są ograniczone do 255 bajtów'.
    POSIX 1003.1-2001 gwarantuje, że `nazwy hostów (bez kończącego NUL) są
    ograniczone do HOST_NAME_MAX bajtów'.

ZOBACZ TAKŻE
    getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2)

Linux 2.5.0            2001-12-15          GETHOSTNAME(2)

Time taken: 0.00066 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com