Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ENCRYPT(3)       Podręcznik programisty Linuksa       ENCRYPT(3)

NAZWA
    encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

SKŁADNIA
    #define _XOPEN_SOURCE

    #include <unistd.h>

    void encrypt(char block[64], int edflag);
    void setkey(const char *key);

OPIS
    Funkcje te szyfrują i rozszyfrowują 64-bitowe komunikaty. Funkcja
    setkey() ustawia klucz używany przez encrypt(). Używany tu parametr key
    jest tablicą bajtów, z których każdy ma wartoć numeryczną 1 lub 0.
    Bajty key[n], gdzie n=8*q-1, są ignorowane tak, że używany klucz jest
    56-bitowy.

    Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodując go gdy edflag
    wynosi 0, a rozkodowując gdy przekazano 1.

    Funkcje te nie są wielobieżne.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje te nie zwracają żadnej wartości.

ZGODNE Z
    SVID, SUSv2

ZOBACZ TAKŻE
    crypt(3)

GNU                2000-07-22            ENCRYPT(3)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com